Bátor Program

Érdekvédelmi összefogás

Általános szerződési feltételek

1. Általános Szerződési Feltételek hatálya:

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) megjelölésű okirat a honlapon való megjelenést követően határozatlan ideig hatályos. Az ÁSZF hatálya kiterjed a tagsági szerződést létesítő tagjaira, továbbá minden olyan természetes személyre, aki bármely formában igénybe veszi az egyesület vagy a batorprogram.hu weboldal szolgáltatásait.

A batorprogram.hu által kiadott általános szerződési feltételek hatályba lépésének ideje: 2023.01.01.

(Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: Felek)

2. Bevezetés:

Legyen kedves gondosan elolvasni az Általános szerződési feltételeinket, hiszen Ön a weboldal használatával elfogadja Egyesületünk Általános szerződési feltételeit!

3. Egyesületünk adatai:

Bátor Program Egyesület,
Címe: 1154 Budapest, Őrjáró tér 5. Magyarország,
e-mail: batorprogram@gmail.com
telefon: +36 1/416-5495

4. Tárhelyszolgáltató adatai:

Adatkezelő neve és adataiNyilatkozat
Hostinger.hu KapcsolatAdatvédelmi szabályzat

5. A weboldal és az adatok biztonsága:

Az Egyesület, mint Szolgáltató minden elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a honlap, a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán, a kapcsolati űrlapot kitöltők és a hirlevél feliratkozók által megadott személyes adatok biztonságos kezelését biztosítsa. Az Felhasználónak azonban tudomásul kell vennie, hogy az információs technológiák területén ma még nem lehet maradéktalan biztonságot garantálni, illetve nem lehet felelősséget vállalni arra, hogy valamennyi szolgáltatás vagy funkció minden körülmények között zavartalanul és megbízhatóan működik. Mindezeknek megfelelően a Szolgáltató nem felel semmi olyan a szolgáltatás nyújtás során bekövetkező műszaki vagy biztonsági zavarért vagy hibáért, amelynek bekövetkezése előre nem volt látható, vagy amelynek megelőzése vagy elhárítása érdekében a Szolgáltató minden általában elvárható intézkedést megtett.
Biztonsági előírások betartása a felhasználó részéről:

  • A felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni ennek a honlapnak a biztonságát, ideértve különösen:
    hozzáférés a nem a felhasználó számára szánt adatokhoz, vagy bejelentkezés egy olyan szerverre vagy azonosítóra, amelyre a felhasználó nem jogosult;
  • megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a fenti magatartása bűncselekmény elkövetésének alapos gyanújára ad okot, és amennyiben a Szolgáltató ilyen cselekmény elkövetését észleli, az minden esetben büntető feljelentést von maga után.
A felhasználó tudomásul veszi, hogy kártérítési felelősségért tartozik azért a kárért, amelyet a jelen ÁSZF-ben előírt biztonsági szabályok megsértésével okozott

6. Felelősség kizárása

Az Egyesület, mint Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a weboldalon harmadik fél által szolgáltatott információkkal, tartalmakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban.
A weboldal használatával Felhasználó elismeri, hogy azt csak és kizárólag saját felelősségére teszi.
A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett/elszenvedett károkért a weboldal használatával kapcsolatban.
A Szolgáltató kizár minden felelősséget, amely a szolgáltatás igénybevételéből, esetleges hibájából, illetve a Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlensége, vagy bármely internetes kórokozó miatt következik be.

7. Termékszavatosság, jótállás

Szolgáltató nem köteles, és a 2013. évi V. törvény (Polgári Törvénykönyv) rendelkezései alapján nem vállal termékszavatosságot és jótállást az általa ezen a weboldalon nyújtott szolgáltatások tekintetében.

8. Panaszok bejelentése, kezelése

Amennyiben a Felhasználónak akár a weboldal üzemelésével, az azon szolgáltatott információkkal kapcsolatban, vagy a Szolgáltatással kapcsolatban észrevétele, esetleg panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére az alábbi elérhetőségeken jelentheti be, vagy küldhet GYORS ÜZENETET 
Adminisztratív ügyek, panaszok:
Posta levél küldése: Bátor Program Egyesület,
Budapest, Őrjáró tér 5., Pest 1154, Magyarország
E-mail küldése: batorprogram@gmail.com 
Szolgáltató az alábbi jogi személyt, mint adatfeldolgozót bízta meg az alábbiakban körülírt tevékenység ellátásával:
Technikai megoldások: Digi-Web.hu
Cég: Mindent megoldunk kft.
Székhely: 9600 Sárvár, Akácfa utca 33.
Cégjegyzékszám: 18-09-113734
Adószám: 23705036-2-18
Értesítési cím: 1039 Budapest, Hímző u. 2. 1./4.
Email cím: kapcsolat@mindentmegoldunkkft.hu 
Képviseli: Csente János
HIBAJELZÉS 
Ellátott tevékenység: informatikai háttér biztosítása a weboldal működéséhez, rendszer karbantartásával, fejlesztésével kapcsolatos teendők ellátása. Az adatfeldolgozó nem kezeli az adatokat saját nevében.