Bátor Program

Érdekvédelmi összefogás

Adatvédelem

Adatvédelmi irányelvek

Utolsó frissítése: 2023. november 05.
Hatálybalépés dátuma: 2023. november 05.

Jelen Adatvédelmi szabályzat a Bátor Program Egyesület, Budapest, Őrjáró tér 5., Pest 1154, Magyarország, e-mail: batorprogram@gmail.com, telefon: +36 1/416-5495, az Ön adatainak gyűjtésére, felhasználására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó szabályzatát tartalmazza, amelyeket weboldalunk ( https://batorprogram.hu ) használata (mint „szolgáltatás”) során gyűjtünk. . A Szolgáltatás elérésével vagy használatával Ön hozzájárul adatainak gyűjtéséhez, felhasználásához és közzétételéhez a jelen Adatvédelmi szabályzattal összhangban. Ha nem járul hozzá, kérjük, ne érje el és ne használja a Szolgáltatást.

Ezt az Adatvédelmi szabályzatot bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, és a felülvizsgált Adatvédelmi szabályzatot közzétesszük a Szolgáltatáson. A felülvizsgált Szabályzat a felülvizsgált Irányelv Szolgáltatásban való közzétételétől számított 180 napon belül lép hatályba, és a Szolgáltatáshoz való további hozzáférés vagy a Szolgáltatás ezen idő utáni használata a felülvizsgált Adatvédelmi szabályzat elfogadását jelenti. Ezért javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt.

 1. AZ ÁLTALUNK GYŰJTÖTT INFORMÁCIÓK:Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és dolgozzuk fel Önről:
  1. Név
  2. Email
  3. Mobil
  4. Fizetési információ
 2. HOGYAN GYŰJTJÜK AZ ÖN ADATAIT:A következő módon gyűjtünk/kapunk Önről információkat:
  1. Amikor a felhasználó kitölti a regisztrációs űrlapot vagy más módon megadja személyes adatait
  2. Interakcióba lép a webhellyel
  3. Nyilvános forrásokból
 3. HOGYAN HASZNÁLJUK FEL AZ ÖN ADATAIT:
  Az Önről gyűjtött információkat a következő célokra használjuk fel:
  1. Felhasználói fiók létrehozása
  2. Beszámolók
  3. Ügyfél-visszajelzések gyűjtése
  4. A Szerződési Feltételek érvényesítése
  5. Fizetés feldolgozása
  6. Támogatás
  7. Vevői rendelés kezelése
  8. Felhasználók megjegyzései
  9. Vitarendezés
  10. Felhasználói fiók kezelése
  Ha az adatait bármilyen más célra szeretnénk felhasználni, beleegyezését kérjük, és adatait csak a hozzájárulása megérkezésekor, majd csak arra a célra használjuk fel, amely(ek)hez a hozzájárulást megadja, kivéve, ha a törvény másképp rendelkezik.
 4. HOGYAN OSZTJUK MEG ADATAIT:
  Személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek az Ön hozzájárulása nélkül, kivéve az alábbiakban leírt korlátozott esetekben:
  1. Jogalanyok
  2. Analitika
  3. Fizetés-visszaszerzési szolgáltatások
  4. Adatgyűjtés és feldolgozás
  Megköveteljük az ilyen harmadik felektől, hogy az általunk átadott személyes adatokat csak arra a célra használják fel, amelyre azokat továbbították, és ne őrizzék meg azokat az említett cél eléréséhez szükséges ideig.Az Ön személyes adatait a következő célokra is kiadhatjuk: (1) a vonatkozó törvények, rendeletek, bírósági végzések vagy egyéb jogi eljárások betartása érdekében; (2) a velünk kötött megállapodások érvényesítése, beleértve a jelen Adatvédelmi szabályzatot is; vagy (3) válaszolni azokra az állításokra, amelyek szerint a Szolgáltatás Ön általi használata sérti harmadik felek jogait. Ha a Szolgáltatást vagy cégünket összevonják vagy felvásárolják egy másik céggel, az Ön adatai az egyik vagyontárgy, amely átkerül az új tulajdonoshoz.
 5. AZ ÖN ADATAINAK MEGŐRZÉSE:
  Személyes adatait 90 naptól 2 évig megőrizzük, miután a felhasználói fiókok tétlen maradnak, vagy ameddig szükségünk van rájuk az adatgyűjtés céljainak teljesítéséhez, a jelen Adatvédelmi szabályzatban részletezett módon. Előfordulhat, hogy bizonyos információkat hosszabb ideig meg kell őriznünk, például nyilvántartást/jelentést kell készítenünk a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, vagy más törvényes okokból, például törvényes jogok érvényesítése, csalásmegelőzés stb. (közvetlenül vagy közvetve) korlátlan ideig tárolható.
 6. AZ ÖN JOGAI:
  Az alkalmazandó jogtól függően jogosult lehet személyes adataihoz való hozzáféréshez és azok helyesbítéséhez vagy törléséhez, vagy másolatot kaphat személyes adatairól, korlátozhatja vagy tiltakozhat az adatok aktív kezelésében, kérheti tőlünk, hogy osszuk meg (hordozzuk) személyes adatait. Tájékoztatást kérhet egy másik jogalany számára, visszavonhatja az adatainak feldolgozásához nekünk adott hozzájárulását, a törvényes hatósághoz benyújtott panasz benyújtásának jogát, valamint az alkalmazandó törvények alapján esetlegesen releváns egyéb jogokat. E jogainak gyakorlásához írjon nekünk az batorprogram@gmail.com címre. Kérésére a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően válaszolunk. A direkt marketing kommunikációt vagy az általunk marketing célú profilalkotást lehetővé tevő automatizmusról leiratkozhat, ha ír nekünk az batorprogram@gmail.com címre. Vegye figyelembe, hogy ha nem engedélyezi számunkra a szükséges személyes adatok gyűjtését vagy feldolgozását, vagy visszavonja a hozzájárulását ezeknek a kívánt célokra történő feldolgozásához, előfordulhat, hogy nem tudja elérni vagy használni azokat a szolgáltatásokat, amelyekhez az Ön adatait kértük.
 7. COOKIE-K STB.
  Ha többet szeretne megtudni arról, hogyan használjuk ezeket és az Ön választásait ezekkel a nyomkövetési technológiákkal kapcsolatban, kérjük, tekintse meg Cookie-szabályzatunkat.
 8. BIZTONSÁG:
  Az Ön adatainak biztonsága fontos számunkra, és ésszerű biztonsági intézkedéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az irányításunk alatt lévő adatok elvesztését, visszaélését vagy jogosulatlan megváltoztatását. A benne rejlő kockázatok miatt azonban nem tudjuk garantálni a teljes biztonságot, következésképpen nem tudjuk garantálni vagy garantálni az Ön által nekünk továbbított információk biztonságát, és ezt a saját felelősségére teszi.
 9. HARMADIK FÉL LINKJEI ÉS AZ ÖN ADATAINAK FELHASZNÁLÁSA:
  Szolgáltatásunk tartalmazhat hivatkozásokat más, nem általunk üzemeltetett weboldalakra. Ez az adatvédelmi szabályzat nem foglalkozik harmadik felek adatvédelmi szabályzatával és egyéb gyakorlataival, ideértve bármely olyan webhelyet vagy szolgáltatást üzemeltető harmadik felet, amely a Szolgáltatáson található hivatkozáson keresztül érhető el. Nyomatékosan javasoljuk, hogy tekintse át minden felkeresett webhely adatvédelmi szabályzatát. Nincs ellenőrzésünk és nem vállalunk felelősséget harmadik felek webhelyeinek vagy szolgáltatásainak tartalma, adatvédelmi irányelvei vagy gyakorlata felett.
 10. PANASZ / ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ:
  Ha kérdése vagy aggálya van a rendelkezésünkre álló adatainak feldolgozásával kapcsolatban, forduljon panaszügyi referensünkhöz a Bátor Program Egyesület Budapest, Őrjáró tér 5. címen, email: batorprogram@gmail.com. Aggályait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeljük.