®Bátor Program Tájékoztató v120

,164.jpg

 

BÁTOR PROGRAM

Egyesület

 

Bank: CIB 10701331-67706985-51100005

Nytsz: 01-02 0014850          Adószám: 18333484-1-42

Székhely: H-1154 Budapest, Őrjáró tér 5.     (+36)30/949-4925

www.batorprogram.hu                Email: batorprogram@gmail.com

Félfogadás hétfőn 10:00 és 16:00 óra között. Tel ügyelet: hétfőn 08:00 és 09:00 között

 

 

Tájékoztató 2020

a deviza alapú és forint banki hitel/kölcsön/lízing/bankkártya szerződések perelhetőségéről

(ingatlan fedezetű, gépkocsi és személyi kölcsönök esetén)

(2020.01.02.)

 

 

 

Tisztelt Érdeklődő!

 

 

Ebben a tájékoztatóban arról olvashat, hogyan tudja megoldani kölcsöntartozását. A korábbi tájékoztatót igyekszünk egyszerűbbé tenni és kihagyni belőle a jogi részleteket.

Ha később kívánja elolvasni vagy felhasználni, akkor a honlapról hívja le a legfrissebb tájékoztatót: www.batorprogram.hu/iratok/tajekoztato.htm

A videó ismertető 10 perces: www.youtube.com/watch?v=4adZeoQloH8

 

 

Tartalomjegyzék

(aki elektronikusan olvassa, rákattintva ugorhat a kiválasztott fejezetre)

 

A) Javaslatunk

1. Konzultáció

2. Peres eljárás

3. Megállapodás

4. Megoldás a pénzügyi fedezetre

B) Szolgáltatásaink

I. Tanácsadás telefonon

II. Tanácsadás emailen

III. Személyes konzultáció

IV. Ügyvédi megbízás

1. Kereseti kérelem

2. Bírósági tárgyaláson (vagy egyéb) személyes képviselet

C) Perelhetőségi lehetőségek

1. Árfolyamkockázat

2. Szolgáltatás nélküli díjak

3. Érvénytelen felmondás

4. Árfolyamrés jogkövetkezménye

5. Önkényes kamat emelés jogkövetkezménye

6. Szerződésszegés

D) Mikor pereljen?

1. Ingatlanfedezetes kölcsönök esetén

2. Nem közjegyzői okiratba foglalt szerződés esetén

E) Illeték és ellenfél perköltsége

F) Szükséges iratok

 

 

A) Javaslatunk

 

A javaslatunk, hogy hitelezői tartozását az alábbiak szerint rendezze:

1. Konzultáció

Kérjen tanácsot, konzultáljon ilyen ügyekkel foglalkozó civil szervezettel, ügyvéddel (akár többel is).

Ebből megtudhatja:

a) a konkrét jogi megoldást, annak költségeit (peres eljárás);

b) azt az összeget amely pernyertesség esetén fizetendő vagy visszajár;

c) a megállapodási lehetőségeket az összegre;

d) a tartozás rendezéshez szükséges összeg megszerzésének lehetséges megoldásait.

 

2. Peres eljárás

Az ajánlatok alapján indítsa el a peres eljárást.

A peres eljárás eredménye, hogy kedvezőbb alkupozíciót érhet el a hitelezőnél.

 

3. Megállapodás

A peres eljárás alatt állapodjon meg a hitelezővel egyösszegű vagy részletfizetéssel történő teljesítésre, lehetőleg az eredeti követelés alatti összegen.

Nem kell bevárni a peres eljárás végét, különösen nem, ha bizonytalan a pernyertesség. A per akadályozza a hitelezői végrehajtást, így ez kellő alkulehetőséget kínálhat a tartozás kedvező rendezésére.

 

4. Megoldás a pénzügyi fedezetre

Fontos jogi információ: ha a megállapodáshoz szükséges pénz összeszedéséhez külső forrást kell igénybevenni, akkor a hitellel terhelt ingatlan is felhasználható fedezetként.

 

 

B) Szolgáltatásaink

 

A szolgáltatásokat ügyvédek, szakjogászok, illetve közel 10 éves tárgyalási tapasztalattal rendelkező civilszervezeti vezetők látják el. A szolgáltatásainkat a Bátor Program Egyesület tagjai részére nyújtjuk. Az egyesületi tagok részére mód van a részletekben történő díjfizetésre, ha a tartozás 3 hónap alatt nem haladja meg a nettó 25.000Ft-ot.

 

 

I. Tanácsadás telefonon

 

Díja:                      ingyenes

Tartalma:           

Általános tájékoztatás, gyors tanácsadás a legfontosabb intézkedésekhez.

Figyelem!            A telefonos tájékoztatástól konkrét tanácsot ne várjon, mivel iratok nélkül jogász nem nyilatkozik.

 

 

II. Tanácsadás emailen

 

Díja:                      nettó 25.000Ft

Tartalma:

A szükséges intézkedések irányát (milyen peres vagy peren kívüli eljárást kell indítani), annak milyen költsége várható.

Figyelem!            A tanácsadás annyira lesz használható, amennyire a szükséges iratok rendelkezésre állnak. (A szükséges iratok alább külön fejezetben található.)

 

 

III. Személyes konzultáció

 

Díja:                      nettó 25.000Ft/megkezdett óra

Tartalma:

A tanácsadás témája:

a) a konkrét jogi megoldás és annak költségei (peres eljárás), a peres eljárás veszélyeit (pernyertességi esély helyett);

b) pernyertesség esetén fizetendő vagy visszajáró összeg;

c) a megállapodási lehetőségek és annak mértéke (összege)

d) a tartozás rendezéshez szükséges finanszírozási megoldások.

Figyelem!            A tanácsadás annyira lesz használható, amennyire a szükséges iratok rendelkezésre állnak. (A szükséges iratok alább külön fejezetben található.)

 

Egy kicsit bővebben:

A tanácsadás során tisztázzuk a kölcsön szerződés aláírásának előzményeit (banki tájékoztatás), az abból felhasználható tényállási elemeket (pl. megtévesztés az árfolyam mérsékelt emelkedéséről), elmondjuk a konkrét kölcsön szerződés semmisségének törvényi okait [Polgári Törvénykönyv, Hitelintézeti Törvény], annak Kúria értelmezését, az Európai Bírósági gyakorlat alkalmazhatóságát, a semmisségi kereset irányait (részleges/teljes semmisség), az elszámolás rendjét és nagyságrendjét, illetékszükségletét, perköltség kockázatát. Tájékoztatjuk a törlesztés/nem törlesztés következményeire. Javaslatot teszünk, hogy a bankjánál milyen elvek mentén kérje a megállapodást a szerződés teljesítésére/lezárására/kivásárlására. Több hitel és egyéb tartozás esetén fizetési/perlési sorrendet állítunk fel. Elemezzük, hogy melyik kötelezettség perelhető (tartozás csökken) és melyik, amelynél csak megállapodás köthető (fennálló tartozás átütemezése). Összességében igyekszünk "kitanítani" a tanácsot kérőt; hogyan, mikor és mit kell tennie, hogyan és mit kell fizetnie.

 

 

IV. Ügyvédi megbízás

 

1. Kereseti kérelem

Díja:                      nettó 100.000Ft

Tartalma:

Kereset levél készítése, ha az ügyfél felperes vagy hitelezői per indítása esetén az ellenkérelem (az ügyfél alperes) elkészítése.

A kérelem tartalmazza az esetleges költségmentességi kérelmet és végrehajtás esetén annak felfüggesztését a peres eljárás befejezéséig és a jogi képviseletet levelezés útján (tehát nem személyesen).

Figyelem!            A keresetlevél (ellenkérelem) elkészítése nem tartalmazza a személyes eljárást a tárgyalásokon.

 

2. Bírósági tárgyaláson (vagy egyéb) személyes képviselet

Díja:                      nettó 50.000Ft

Tartalma:

A kereseti kérelem és a nyilatkozatok személyes előadása a bíróságon, továbbá ügyvédi kontroll az ügyfél személyes meghallgatása és a tanúkihallgatások során.

 

Figyelem! Aki nem képes az ügyvéd megbízási díjának megfizetésére, kérheti a "nép ügyvédje" állami szolgáltatást, azaz költségmentesen kirendelt ügyvédi segítséget kaphat.

Elérhetőség: http://igazsagugy.gov.hu/alaptev/nepugyvedje/nevjegyzek

 

 

C) Perelhetőségi lehetőségek

 

Úgy döntöttünk, hogy a jogi kérdésekkel nem terheljük a tájékozódni igyekvőket. Helyette inkább arról világosítjuk fel, hogy mi lehet a leggyakoribb fajtájú perek eredménye.

Figyelem! A 2. 3. 5. pontok forint szerződésekre is alkalmazhatóak.

 

1. Árfolyamkockázat

Tisztességtelen árfolyamkockázat esetén az eredeti (első havi) forint törlesztőrészlettel lehet számolni minden hónapban.

Illeték: Jó esetben akár 15.000Ft illetékkel elindítható a per. Jelentős törlesztés elmaradás esetén ez magasabb összeg lesz.

 

2. Szolgáltatás nélküli díjak

Tisztességtelen szolgáltatás nélküli díjak (szerződéskötési-, hitelbírálati-, folyósítási-díj, kezelési költség) esetén ezeket az összegeket nem kell megfizetni.

Illeték: 15.000Ft illetékkel elindítható a per.

 

3. Érvénytelen felmondás

Ha a felmondás nem alapos, mert a hivatkozott mulasztás tisztességtelen összeget tartalmaz, akkor a felmondás érvénytelen. Végrehajtás nem indítható, illetve meg kell szüntetni.

Illeték: 21.000Ft illetékkel elindítható a per.

 

4. Árfolyamrés jogkövetkezménye

A Deviza Hiteles törvények szerint a szerződés érvényes maradt, csak az árfolyamrés összegét kellett a hitelezőnek az ügyfél számára visszafizetni. Pernyertesség esetén az eredeti állapot kerül helyreállításra, az ügyfélnek csak a tőkét kell visszafizetni.

Illeték: Jó esetben akár 15.000Ft illetékkel elindítható a per. Jelentős törlesztés elmaradás esetén ez magasabb összeg lesz.

 

5. Önkényes kamat emelés jogkövetkezménye

A Deviza Hiteles törvények szerint a szerződés érvényes maradt, csak a kamat és egyéb díjemelés összegét kellett a hitelezőnek az ügyfél számára visszafizetni. Pernyertesség esetén az eredeti állapot kerül helyreállításra, az ügyfélnek csak a tőkét kell visszafizetni.

Illeték: Jó esetben akár 15.000Ft illetékkel elindítható a per. Jelentős törlesztés elmaradás esetén ez magasabb összeg lesz.

 

6. Szerződésszegés

A hitelező szerződést szegett, amikor elmulasztotta a kötelező tájékoztatást 2008. nyarán. A hitelezők már július végén tudták a forint várható súlyos leértékelődését. A 143HUF/CHF feletti árfolyam kártérítésként érvényesíthető.

Illeték: 15.000Ft illetékkel elindítható a per.

 

[Mi már azt is tudjuk, hogy 2021-ben mivel fogunk perelni, de ezt nem írjuk le, mert 2020-ban szeretnénk lezárni a devizahiteles ügyeket.]

 

 

D) Mikor pereljen?

 

1. Ingatlanfedezetes kölcsönök esetén

Ha nincs késedelemben, akkor ráér a perrel belátása szerint.

 

Ha késedelemben van, akkor célszerű úgy elindítani a keresetet, hogy 1 éven belül megállapodhasson a hitelezővel (kb. 1 év egy peres eljárás időtartama).

 

Felmondott szerződéseknél azonnal el kell indítani a pert. Ezzel megelőzhető a végrehajtás és elkerülhető a végrehajtási költség.

 

Végrehajtás alá került követelésnél azonnal el kell indítani a pert. A perben a végrehajtás felfüggeszthető. A cél a végrehajtás felfüggesztése, a végrehajtás megszüntetése, továbbá a követelés vitatása, értékének lerontása a megállapodáshoz (kivásárláshoz).

 

Jogerős árverést követően már a végrehajtás nem függeszthető fel, ingatlan nem szerezhető vissza, csak pénzügyi elszámolásra van lehetőség.

 

Ha rendezte a tartozását, akkor ráér a perrel belátása szerint. Az elévülésre kell figyelni: 5 éven belül –meg kell szakítani az elévülést- fel kell szólítani a hitelezőt a tisztességtelenül felszámított összeg visszafizetésére.

Figyelem! Akár megállapodott, akár végtörlesztett, akár csak szerződést módosított, akkor is joga van utóbb a tisztességtelenül felszámított összeg visszakövetelésére.

 

2. Nem közjegyzői okiratba foglalt szerződés esetén

Az autósok és a személyi kölcsönt felvevők (közjegyzői tartozáselismerés nélküli kölcsönök) akár le is állhatnak a fizetéssel, ha tisztességtelen összeg nélkül (pl. változatlan árfolyammal számolva) már visszafizették a kölcsönt. A KHR listára kerülésre számítani kell, a gépjármű forgalomból kivonására szintén.

 

 

E) Illeték és ellenfél perköltsége

 

A kereset elutasítása esetén a pervesztes félnek kell a kölcsönszerződés (esetleg a fennálló követelés vagy csak a perben visszakövetelt összeg) összege után 6% illetéket megfizetni, továbbá az ellenfél közel hasonló nagyságú ügyvédi költségeit megtéríteni. A keresetet ítélet előtt vissza lehet vonni, ebben az esetben az eredeti illeték 30%-át kell megfizetni. Legkésőbb az első tárgyaláson vagy előtte történő elállás/visszavonás esetén a kereset illetéke csak az eredeti illeték 10%-a. A bíróságok előszeretettel utasítják vissza a kereseti kérelem vizsgálatát a kereset pontatlanságára hivatkozással. A fellebbezésnél 10,5% a perköltség, felülvizsgálatban 12,5%.

 

 

F) Szükséges iratok

 

A perhez szükséges iratokat az ügyvédi megbízási szerződésből ollóztuk ki:

 

 

VII. Iratok a kereset készítéshez

 

1. A perhez szükséges iratok az ügyre vonatkozó személyes ügyvédi vagy pertársi meghatalmazás [M1] mellett az alábbiak:

A kereset elkészítéséhez szükséges, enélkül az Iroda a keresetet nem tudja beadni

 

Elektronikus megnevezése

Kölcsön szerződés (az első, nem a módosítás)

[M2] Kölcsön szerződés

Adatlap (2. pontban részletezve)

[M3] Adatlap

Közjegyzői hagyatéki végzés

(ha a szerződő fél valamelyike elhunyt)

[M4] Hagyatéki végzés

 

FELMONDÁS UTÁN

Banki felmondás és utolsó felszólítás

[M5] Banki felmondás

Közjegyzői felmondás

[M6] Közjegyzői felmondás

Engedményezési értesítő (engedményezés/faktorálás esetén)

[M7] Engedményezés

 

FIGYELEM! Az Iroda csak akkor tudja megkezdeni a munkát, ha az 1. pontban felsorolt iratok rendelkezésre állnak. Az Iroda nem képes a hiányok nyilvántartására. Amikor az iratok levélben (postán, postaládába eljuttatva vagy emailen) rendelkezésre állnak, akkor tudja megírni a kereseti kérelmet. Közben külön nem tudja felhívni az Ügyfél figyelmét a hiányok pótlására.

 

2. Tényállás iratai

Internetről Elérhető/letölthető a www.batorprogram.hu honlapról a Dokumentum menüből a bal oldali oszlop 4. pontjában (Ügyfeleknek) TÉNYVÁZLAT alatt.

Elektronikus megnevezése

Nyomtatványok elérhetősége

[M3] Adatlap

(Alapadatok az ügy gyors áttekintéséhez)

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap.doc

[M8] Befizetések

(Pénzügyi teljesítések táblázata,

kölcsön folyósítás, törlesztések kimutatása)

www.batorprogram.hu/iratok/Befizetések.doc

[M9] Eseménynapló

(Részletes tényállás)

www.batorprogram.hu/iratok/esemenynaplo.htm

 

3. További iratok

3.1. A perben a bíróság kéri csatolni:

 

Elektronikus megnevezése

[M10] Üzletszabályzat, Általános szerződési feltételek, Hirdetmény

Üzletszabályzat

[M11] Elszámolási törvény (2014. évi XL.tv.) szerinti EGYSZERŰSÍTETT banki elszámolás

DH elszámolás

[M12] Elszámolási törvény (2014. évi XL.tv.) szerinti RÉSZLETES banki elszámolás (a forintosítási értesítés nem kell)

DH elszámolás részletes

 

3.2. Iroda tájékoztatására további –az ügytől függően rendelkezésre álló-iratok

 

Elektronikus megnevezése

[M13] Egyéb szerződések: kezesi/zálog/opciós szerződések

Kezesi szerződés

[M14] Szerződés módosítás

(átütemezés, fizetési haladék, árfolyamgát, stb.)

Szerződésmódosítás

[M15] Kockázatfeltáró nyilatkozat

Kockázatfeltáró nyilatkozat

[M16] Folyósítási értesítő

(ütemezési terv, törlesztési terv, fizetési ütemezés)

Ütemezési terv

 

3.3. További iratok ingatlan fedezetű/közjegyzői ok  iratos szerződéseknél

 

Elektronikus megnevezése

[M17] Közjegyzői kötelezettségvállaló nyilatkozat

(ha a szerződést nem foglalták közokiratba)

Közjegyzői szerződés

[M18] Életbiztosítási kötvény

Életbiztosítási kötvény

[M19] Lakáskassza szerződés

Lakáskassza szerződés

[M20] Előző kölcsönszerződés (hitelkiváltás esetén)

Kölcsönszerződés0

 

3.4. Végrehajtás esetén szükséges további iratok az előzőekben felsoroltakon kívül

ÜGYFELENKÉNT/ADÓSONKÉNT!

 

Elektronikus megnevezése

[M21] Közjegyzői/bírósági végrehajtási záradék

Végrehajtási záradék

[M22] Végrehajtói felhívás vagy jegyzőkönyv

(bármelyik; lehetőleg az első és a végrehajtás állapota miatt a legutolsó)

Végrehajtói felhívás

[M23]Költségmentességi kérelem

(www.batorprogram.hu/iratok/ktgmentesseg kitöltés.htm)

Költségmentességi kérelem

[M24] Költségmentességi nyomtatványok

(Nyomtatvány eredetben szükséges)

(www.batorprogram.hu/iratok/ktgmentesseg.doc)

Költségmentességi nyomtatványok

[M1] Ügyvédi meghatalmazás minden adóstól

 

 

3.5. Más végrehajtásba bekapcsolódó hitelezői bank esetén

[M25] Az előző végrehajtás iratai (elrendelő végrehajtási lap/záradék, végrehajtói felhívás+utolsó jegyzőkönyv)

 

[M26] Bekapcsolódási (hitelezői) kérelem és erről tájékoztató bírósági végzés

 

 

3.6. Amennyiben már elindult a bírósági eljárás, a perben eddig beadott és a bíróságtól kapott minden irat 1 másolati példánya az ügyfél általi feladás, átvétel dátumának feltüntetésével.

 

4. Az iratokat 1/Egy másolati példányban levélben a fenti számozás szerint sorszámozva, sorszámonként külön borítékban/borítóban –az egy irathoz tartozó lapokat összetűzve- kérjük átadni. (Az iratok áttekintését segíti, ha már az Ügyfélnél rendezett a csomag.)

 

5. Egyéb iratok

Az Iroda semmi egyéb iratot nem kér (különösen nem befizetési bizonylatokat, banki levelezéseket, behajtási felszólításokat).

 

6. Elektronikus iratleadás

Az Ügyfél a fenti iratokat emailen elektronikusan is elküldheti. (Több azonos nevű iratot az elnevezése után felmenő arab sorszámmal lehet megkülönböztetni.) A kezelés díját az V. fejezet 2.2. pont tartalmazza.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelt; Budapesten, 2020. január 05. napján.

 

Bátor Program Egyesület