Bátor Program

Érdekvédelmi összefogás

3. BÁTOR PROGRAM

Program

a bankhitelesek megmentésére

A legfontosabb

1. Banki hitelszerződések bíróság előtti megtámadása (jelenlegi rendszer alapján megtámadható) érvénytelenség kimondása

 • egyoldalú szerződés-módosítással történő kamatemelkedés megtámadása;
 • fiktív valuta átváltások és árfolyamok alapján fennálló követelések megtámadása (a banknak a hitelnyújtás idején csak virtuálisan állt a rendelkezésére a valuta);
 • A Ptk. 261.§ (4)  már kimondja is a deviza szerződések semmisségét (jelzálogjog bejegyzés tilalmát;
 • ha az árfolyam-változás kockázatát az adós fizeti, akkor ez a konstrukció biztosítás, s miután a hitelszerződések nem biztosítási szerződések ezen az alapon megtámadhatók;
 • törvénytelenül kikötött elidegenítési és terhelési tilalom megtámadása.
 • bizonyítékok begyűjtése: előre kitervelt ingatlanlehúzás, nem volt deviza (pl. CHF) a bankoknál, folyamatos nyereségük ellentmond a gazdasági csődnek, vagy éppen magyarázza. (Közgazdász segítség kell)

2. Eredeti állapot helyreállítása

A felvett és bármilyen jogcímen fizetett forint összegek különbsége a meghatározó.

3. Ügyész szerepe

Az ügyész kérheti, a bíróság a bank rosszhiszeműsége esetén megítéli a tartozás állam javára történő megfizetését.

4. Kártérítés a banktól

A törvénysértő szerződésekkel okozott vagyoni, nem vagyoni kárt a banknak meg kell térítenie a károsultnak.

5. Állami tartozás

Az állam javára befizetendő összegre az állam kedvezményes feltételeket állíthat fel (pl. lejárat nélküli önálló zálogjog 1%/év kamattal).

6. Állami kártérítés

A bankok törvénysértő szerződéseihez az állam asszisztált a törvényhozással, a PSZÁF hatékony közreműködésével. Az okozott kárért nem kérünk többet csak az 5. pont szerinti méltányosságot.

Amit a Kormány tehet

1. Ne avatkozzon be a bankok oldalán

Ne avatkozzon bele a bankok és az ügyfeleik vitájába, ha eddig nem lépett fel a PSZÁF útján, ne kössön az ügyfelek érdekeivel és a jogszabályokkal ellentétes, a bankokat támogató paktumokat.

2. Ítélkezés

Biztosítsa a Kormány az ítélkezéshez való jogát a károsult ügyfeleknek: a végrehajtási eljárás tárgyi költségmentessé tételével és a végrehajtás jogerős ítéletig történő felfüggesztésével.

3. Munkahely teremtés

Az ügyész által az állam javára kért pénzügyi teljesítésből (köz)munkahelyek teremthetők. A gazdaság beindul, a végrehajtások megszűnnek, a bűnözés csökkenni fog, a mentális és fizikális betegségek nagyságrendileg alacsonyabbak lesznek, a segélyezés minimalizálható, ha az emberek jövedelemhez jutnak. Minden munkaképes állampolgárnak munkalehetőséget kell biztosítani alanyi jogon. A tartozást pedig kizárólag munkabér terhére vonható.

4. Törvényi szabályozás változása (törvény-módosítások a jövőre nézve)

 • kölcsönszerződéshez a jövőben opciót ne lehessen kapcsolni
 • elidegenítési, terhelési tilalom törlése
 • végrehajtási költség indokolatlanul magas összegének korlátozása (sikerdíj törlése)
 • végrehajtást vissza a bíróságokhoz, nem vállalkozás
 • a végrehajtásban az ingatlan tulajdonosának legyen elővásárlási joga
 • szociális jogok biztosa intézmény (ombudsman)
 • ingatlan csak a megjelölt összegig terhelhető, nem felpuhítva a járulékokra /Ptk. 262.§ (3)/
 • a jelzálog legyen önálló zálogjog, tehát a kezesi felelősség nem megengedett (Miért csak a gazdasági társaság lehet felelőtlen?)
 • családvédelmi és személyi csőd törvény
 • végrehajtás megszüntetési perekben a végrehajtás felfüggesztése kötelező! Nem előbb akasztunk, aztán ítélkezünk!