2020.01.10.

Megbízáshoz szükséges iratok

Meghatalmazás

Ehhez nem irat, hanem az a személy szükséges, aki ügyvédi meghatalmazást adhat az ügyben.

Először is ügyvédi meghatalmazást csak az adhat, aki a szerződésben szerepel (végrehajtás megszüntetési perben pedig csak az, aki ellen már elindult végrehajtás) és az ügyvéd előtt személyesen megjelenik. Tehát családtag, rokon hozott –akár közjegyzői - meghatalmazással nem fogadható el. Arra viszont van mód, hogy az ügyvéd előtt megjelent ügyfél a többi, a szerződésben szereplő adóstárs nevében is eljárjon.

 

Ha a konzultáció alkalmával megbízási szerződést kíván kötni, hozza magával legalább az első kölcsönszerződést (nem a módosításokat!) és ha össze tudja szedni, akkor a továbbiakat így (megbízási szerződésből kimásolva idézzük):

 

A perhez szükséges iratokat az ügyvédi megbízási szerződésből ollóztuk ki:

 

 

VII. Iratok a kereset készítéshez

 

1. A perhez szükséges iratok az ügyre vonatkozó személyes ügyvédi vagy pertársi meghatalmazás [M1] mellett az alábbiak:

A kereset elkészítéséhez szükséges, enélkül az Iroda a keresetet nem tudja beadni

 

Elektronikus megnevezése

Kölcsön szerződés (az első, nem a módosítás)

[M2] Kölcsön szerződés

Adatlap (2. pontban részletezve)

[M3] Adatlap

Közjegyzői hagyatéki végzés

(ha a szerződő fél valamelyike elhunyt)

[M4] Hagyatéki végzés

 

FELMONDÁS UTÁN

Banki felmondás és utolsó felszólítás

[M5] Banki felmondás

Közjegyzői felmondás

[M6] Közjegyzői felmondás

Engedményezési értesítő (engedményezés/faktorálás esetén)

[M7] Engedményezés

 

FIGYELEM! Az Iroda csak akkor tudja megkezdeni a munkát, ha az 1. pontban felsorolt iratok rendelkezésre állnak. Az Iroda nem képes a hiányok nyilvántartására. Amikor az iratok levélben (postán, postaládába eljuttatva vagy emailen) rendelkezésre állnak, akkor tudja megírni a kereseti kérelmet. Közben külön nem tudja felhívni az Ügyfél figyelmét a hiányok pótlására.

 

2. Tényállás iratai

Internetről Elérhető/letölthető a www.batorprogram.hu honlapról a Dokumentum menüből a bal oldali oszlop 4. pontjában (Ügyfeleknek) TÉNYVÁZLAT alatt.

Elektronikus megnevezése

Nyomtatványok elérhetősége

[M3] Adatlap

(Alapadatok az ügy gyors áttekintéséhez)

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap.doc

[M8] Befizetések

(Pénzügyi teljesítések táblázata,

kölcsön folyósítás, törlesztések kimutatása)

www.batorprogram.hu/iratok/Befizetések.doc

[M9] Eseménynapló

(Részletes tényállás)

www.batorprogram.hu/iratok/esemenynaplo.htm

 

3. További iratok

3.1. A perben a bíróság kéri csatolni:

 

Elektronikus megnevezése

[M10] Üzletszabályzat, Általános szerződési feltételek, Hirdetmény

Üzletszabályzat

[M11] Elszámolási törvény (2014. évi XL.tv.) szerinti EGYSZERŰSÍTETT banki elszámolás

DH elszámolás

[M12] Elszámolási törvény (2014. évi XL.tv.) szerinti RÉSZLETES banki elszámolás (a forintosítási értesítés nem kell)

DH elszámolás részletes

 

3.2. Iroda tájékoztatására további –az ügytől függően rendelkezésre álló-iratok

 

Elektronikus megnevezése

[M13] Egyéb szerződések: kezesi/zálog/opciós szerződések

Kezesi szerződés

[M14] Szerződés módosítás

(átütemezés, fizetési haladék, árfolyamgát, stb.)

Szerződésmódosítás

[M15] Kockázatfeltáró nyilatkozat

Kockázatfeltáró nyilatkozat

[M16] Folyósítási értesítő

(ütemezési terv, törlesztési terv, fizetési ütemezés)

Ütemezési terv

 

3.3. További iratok ingatlan fedezetű/közjegyzői ok  iratos szerződéseknél

 

Elektronikus megnevezése

[M17] Közjegyzői kötelezettségvállaló nyilatkozat

(ha a szerződést nem foglalták közokiratba)

Közjegyzői szerződés

[M18] Életbiztosítási kötvény

Életbiztosítási kötvény

[M19] Lakáskassza szerződés

Lakáskassza szerződés

[M20] Előző kölcsönszerződés (hitelkiváltás esetén)

Kölcsönszerződés0

 

3.4. Végrehajtás esetén szükséges további iratok az előzőekben felsoroltakon kívül

ÜGYFELENKÉNT/ADÓSONKÉNT!

 

Elektronikus megnevezése

[M21] Közjegyzői/bírósági végrehajtási záradék

Végrehajtási záradék

[M22] Végrehajtói felhívás vagy jegyzőkönyv

(bármelyik; lehetőleg az első és a végrehajtás állapota miatt a legutolsó)

Végrehajtói felhívás

[M23]Költségmentességi kérelem

(www.batorprogram.hu/iratok/ktgmentesseg kitöltés.htm)

Költségmentességi kérelem

[M24] Költségmentességi nyomtatványok

(Nyomtatvány eredetben szükséges)

(www.batorprogram.hu/iratok/ktgmentesseg.doc)

Költségmentességi nyomtatványok

[M1] Ügyvédi meghatalmazás minden adóstól

 

 

3.5. Más végrehajtásba bekapcsolódó hitelezői bank esetén

[M25] Az előző végrehajtás iratai (elrendelő végrehajtási lap/záradék, végrehajtói felhívás+utolsó jegyzőkönyv)

 

[M26] Bekapcsolódási (hitelezői) kérelem és erről tájékoztató bírósági végzés

 

 

3.6. Amennyiben már elindult a bírósági eljárás, a perben eddig beadott és a bíróságtól kapott minden irat 1 másolati példánya az ügyfél általi feladás, átvétel dátumának feltüntetésével.

 

4. Az iratokat 1/Egy másolati példányban levélben a fenti számozás szerint sorszámozva, sorszámonként külön borítékban/borítóban –az egy irathoz tartozó lapokat összetűzve- kérjük átadni. (Az iratok áttekintését segíti, ha már az Ügyfélnél rendezett a csomag.)

 

5. Egyéb iratok

Az Iroda semmi egyéb iratot nem kér (különösen nem befizetési bizonylatokat, banki levelezéseket, behajtási felszólításokat).

 

6. Elektronikus iratleadás

Az Ügyfél a fenti iratokat emailen elektronikusan is elküldheti. (Több azonos nevű iratot az elnevezése után felmenő arab sorszámmal lehet megkülönböztetni.) A kezelés díját az V. fejezet 2.2. pont tartalmazza.