Kérelem

költségmentességhez

 

 

Név:                       Bajusz Árpád

Lakóhelye:           1144 Budapest, Zenész utca 10.

 

Kérem a T. Bíróságot, hogy elsődlegesen részemre a Pp. 84.§ (1) teljes személyes költségmentességet, másodlagosan az illetékfizetésre vonatkozó részleges költségmentességet, harmadlagosan az Itv. 60.§-a alapján illetékfeljegyzési jogot engedélyezni szíveskedjék.

Pp. 84. § (1) Azt a természetes személy felet, aki jövedelmi és vagyoni viszonyai folytán a perköltséget fedezni nem tudja, jogai érvényesítésének megkönnyítése végett - kérelmére - részleges vagy teljes költségmentesség illeti meg.

 

Itv. 60. § (1) Ha az illeték előzetes megfizetése a félnek jövedelmi és vagyoni viszonyaival arányban nem álló megterhelést jelentene, mentesíteni lehet az illeték előzetes megfizetése alól, különösen, ha a lerovandó illeték a fél és a házastársa, valamint vele egy háztartásban élő, általa eltartott gyermekei előző adóévben elért egy főre eső adóköteles jövedelme 25%-át meghaladja.

Itv. 59. § (1) Akit illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.

 

Indokolás

 

Jövedelmem, mobilizálható vagyonom a kölcsön törlesztése felemésztette. Megtakarításom nincs, a család jövedelmét a tőketörlesztés teljes mértékben elvonta, a napi megélhetés is nehézséget jelent számomra.

 

Együtt lakók és helyzetük

Házastársammal 3 kiskorú gyermeket nevelünk. Feleségem szüleivel lakunk egy háztartásban, akik alacsony jövedelmük ellenére besegítenek a havi kiadások fizetésébe.

 

Együttlakók egészségi állapota, munkahelye

Megromlott egészségi állapotom miatt kereső foglalkozást nehezen találok. Havonta rendszerese szorulok orvosi kezelésre. Házastársam alkalmi munkából él, kisegítő takarító.

 

Jövedelmi viszonyok

Együtt élők mindegyikénél.

Önkormányzati támogatás

 

Lakás fenntartás költsége

48m2-es lakásban élünk, amelynek havi rezsiköltsége :40.000Ft (víz 10.000Ft, gáz 10.000Ft, áram 10.000Ft, fűtés 10.000Ft, szemét szállítás: 10.000Ft, közös költség 10.000Ft)

 

A család gyógyszerre 15.000Ft költ havonta.

Egyéb hitel törlesztésére fordított összeg: 2007-ben felvett 520.000Ft személyi kölcsönre: 16.000/hó.

 

 

A kérelmemhez csatolom a költségmentességi nyomtatványokat.

Kelt; Budapesten, 2015. szeptember 30. napján.

 

Tenkes Ödön

 


 

,164.jpg

 

BÁTOR PROGRAM

Egyesület

 

Bank: CIB 10701331-67706985-51100005

Nytsz: 01-02 0014850.          Adószám: 18333484-1-42

Székhely: H-1154 Budapest, Őrjáró tér 5.     (+36)30/589-3950

www.batorprogram.hu                Email: bator@kerekesdr.hu

A Fehérkéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége tagja

Félfogadás hétfőn 10:00 és 16:00 óra között. Tel ügyelet: hétfőn 08:00 és 09:00 között

 

 

Kérelem és költségmentességi nyomtatvány kitöltése

 

Nyomtatvány kitöltése

 

A költségmentességi nyomtatványon lehet kérni a költségmenteséget vagy illetékfeljegyzés engedélyezését. A költségmentesség alapján nem kell illetéket fizetni, illetékfeljegyésnél csak előlegezni nem kell, de vesztett pert követően kell megfizetni. Vesztett per esetén az ellenfél perköltségét költségmentesség esetén is fizetni kall.

 

Akinek nincs vagyona és 1 főre jutó jövedelme nem haladja meg a 28.500Ft-ot/hó, költségmentességben részesülhet. Ha az illeték meghaladja a havi jövedelme 1/3 részét, illetékfeljegyzési jogot kaphat. Külön kérelemben kell megfogalmazni a havi bevételek-, kiadások alakulását, részletezni a vagyoni viszonyokat, annak a melléklete lesz a nyomtatványsorozat.

 

Miről szól az 5db melléklet?

1. sz.       személyes adatok + házastárs + gyermekek

2. sz.       vagyon nyilatkozat

3. sz.       jövedelem igazolás                            (Munkaviszonyban)

4. sz.       önkormányzati adóigazolás            (gépkocsi után)

5. sz.       állami adóigazolás                             (vállalkozóknak)

 

Az adatok valóságtartalmát a bíróság nem vizsgálja, de ha rájön, hogy valótlan adatokat írt be a fél, akkor az bűncselekmény a hamis okirat miatt.

 

A házastárs adatait párhuzamosan fel kell tüntetni a 2. oszlopban és a házastársnak önállóan is ki kell tölteni egy sorozatot akkor is, ha nem ügyfél(!), amelyet ő ír alá, itt a 2. oszlopban az eredeti fél (házastárs) szerepel.

 

2. számú nyomtatványhoz:

A lakás adómentes, az üzlethelyiség és a gépkocsi adóköteles. A terheletlen értéket kell megnevezni és nem alacsony áron. Esetleges végrehajtásban ne hivatkozhasson a bíróság az ügyfél ezen alacsony értékelésére.

Annak a nevére kell írni és olyan arányban, összegben a tulajdont, akinek valóban a nevén szerepel.

 

3. számú nyomtatványhoz:

Aki munkaviszonyban van, ezt a mellékletet kérje munkáltatójától, más nyomtatványt a bíróság nem fogad el. A vállalkozó ezt nem tölti ki, neki az 5. számú nyomtatvány kell.

Munkanélküli esetén a Munkaügyi Központ regisztrációja szükséges

Néhány bíró kéri az önkormányzat támogatási nyilatkozatát (mennyi a havi támogatás összege).

Nyugdíjas szelvény, utolsó bankkivonat másolatban is elfogadható, szigorúbb bíró kéri az éves nyugdíj megállapítást.

Nem kereső státuszt a bíróság nem fogadja el, próbálkozni lehet az eltartó nyilatkozatával.

 

4. számú nyomtatványhoz:

Akinek adóköteles ingatlana, gépkocsija van, ott ezt az önkormányzat igazolja. (Nem az adótartozást, hanem az adó összegét.) A bíróság ritkán kéri, ezért ha hiányzik, enélkül is beadható a kérelem, legfeljebb hiánypótlásra szólítja fel a kérelmezőt a bíróság.

 

5. számú nyomtatványhoz:

Csak vállalkozónak kell beszereznie a NAV-tól. Az előző évi SZJA bevallás alapján állítja ki az adóshatóság. Akinek nincs bevallása, igazolást sem kap, csak, ha pótolja a bevallást. (Itt elfogadja a bíróság a NAV saját nyomtatványát.)

 

Egyéb igazolások:

Eltartott gyermek esetén a bíróság kéri az anyakönyvi kivonatot (másolatban régi is elég) és az iskolalátogatási engedélyt.

Érdemes csatolni másolatban az utolsó rezsi számlákat, illetve egyéb tartozások befizetési csekkjét (részletfizetés adótartozásra, más kölcsön fizetése vagy éppen a per tárgyát képezőé.)

 

Kérelem készítése

 

A nyomtatvány 1. melléklete tartalmazza, hogy kivel él együtt, kit kell eltartania jogszabálynak megfelelően. Itt megjelölheti mindazon további személyeket, amelyeket a nyomtatványon nem kell feltüntetni, pl. felnőtt gyermek, testvér, más rokon

 

A nyomtatvány 3. mellékletéből kiindulva kell bemutatni a havi jövedelmet és azt, hogy mire kell abból költeni, élelem, rezsi, gyógyszer, taníttatás, egyéb családi kölcsönök, bank hitelek, esetleg vállalkozás fenntartás, ha az most veszteséges. Tehát szinte matematikailag levezetni a kiadás/bevétel oldalakat.

 

Ingatlan esetén lehet írni arról, hogy mennyire eladhatatlan most a fedezeti lakás, nincs vevő, vagy nem kap bankkölcsönt.

 

Családi vállalkozás esetén az emelkedő törlesztő részletek felemésztették a fejlesztésre, fenntartásra tartalékolt üzleti pénzeket, nem maradt reklámra/árubeszerzésre.

 

A törlesztő részletek emelkedése miatt milyen egyéb család, baráti, munkahelyi, bank kölcsönt kellett felvenni és abból most mennyit kell havonta fizetni.

 

Minden egyéni, egyedi kiadás idesorolható, igazolni nem kell, valószínűsíteni igen.

 

Még a gépkocsi forgalomból kivonása esetén is lehet költségelem a helyette bérelt jármű.

 

Egy példa, amelyből hiányzik a számszaki alátámasztás, de illetékfeljegyzést kapott:

Kérelem

 

Indokolás:

A Felperesek három gyermeket nevelnek, II.r. Felperes háztartásbeli. 2 gyermek nappali tagozatos, egy esti tagozatos főiskolai hallgatók. Egy gyermek tartós beteg, asztmás, amelynek gyógykezelése kiemelt anyagi terhelést jelent a családnak. I.r. Felperesnél hypertoniát és kezdődő cukorbetegséget diagnosztizáltak, amelynek gyógyszerezése 12 ezer forint havonta.

A család havi rezsi kiadása _______ Ft (itt lehet részletezni a fűtés, áram, gáz, víz, szemét elszállítás, közös költség összegét).