v.18

 

Bírósági eljárás menete

Tájékoztató a peres tárgyalásokról

 

 

 

1. Iratkezelés

A bíróság minden iratot kizárólag csak az Ön képviseletét ellátó ügyvédi irodának (továbbiakban Iroda) küldi meg. Az Iroda a saját körben intézhető végzésekről, hitelezői nyilatkozatokról az Ügyfelet nem értesíti, csak azokról az információkról, amelyek az Ügyfél nélkül nem rendezhetőek (például irat, adat hiánypótlás).

Az Iroda értesíti az Ügyfelet az első tárgyalás napjáról, majd a bíróság által megküldött tárgyalási jegyzőkönyvvel az ott elhangzottakról (kb. 8 napon belül) és az ítéletről.

 

 

2. Tájékoztatás

Az ügyfelek részére minden hétfőn 08:00 és 09:00 óra között telefonon ügyeletet tartunk.

 

Az ügyfelek nyilván nagy érdeklődéssel várják a tájékoztatást a bírósági eljárás állapotáról. Tudni kell azonban, hogy az egyes tárgyalásoknak nincs jelentősége a pernyertességre. Még az elsőfokú ítélet sem mérvadó, mert számos elsőfokú ítéletet a másodfok kedvezőbben ítélt meg. No és persze néhányat meg hátrányosabban, vagy visszaadta elsőfokra újabb tárgyalásra. Az Iroda eredményessége azon múlik, hogy a bíróság a keresetleveleket befogadja (minél nagyobb számban), majd a tárgyalásokon kedvező ítéletet szülessen. A korlátozott kapacitás és költségminimalizálás miatt a peres eljárások vitelén kívül kevés idő marad az ügyfelek egyéb ügyeinek kezelésére, továbbá arra, hogy a tárgyalási pozíciót, a pertaktikát, az egyes tárgyalások eredményességét az ügyfelekkel az ügyvéd átbeszélje. Mindezek ráadásul olyan jogszakmai kérdések, amelyeket az ügyfelek csak a teljes bírói gyakorlat ismeretében értenek meg, tehát tájékoztatás esetén ezen hátteret is részletesen el kell magyarázni. Ez sajnos sok időt vesz igénybe, ezért szorítkozunk csak a legfontosabb információk átadására.

 

Kérjük szíves megértését, ha kevés idő marad a személyes tájékoztatására, de első helyre a bírósági eljárást kell tennünk, a következő az ügyvéd kollégákkal történő konzultáció és még a civil szerevezettekkel történő együttműködés is fontosabb, mert a bizonyítási eljárásban hasznos segítséget nyújtanak. A megbízási szerződésben ezt így fogalmaztuk meg:

III. fejezet 2. A megbízás nem terjed ki az alapügyben egyéb peres, peren kívüli eljárásokra, iratbeszerzésre banktól/hatóságtól, a banki ügyintézésre, banki kapcsolattartásra, levelezésre, nem terjed ki az üggyel kapcsolatos további tanácsadásra, konzultációra, így különösen az ügy helyzetére vonatkozó tájékoztatásra. (Ennek oka, hogy értelmetlen a jogerős ítélet előtti tárgyalási pozíciók elemzése, viszont az ügyfelek ilyen tájékoztatása jelentősen elveszi az időt az érdemi munkáról.)

 

A peres eljárásról a megbízási szerződés szerint az alábbi tájékoztatást adjuk:

VII. fejezet 6. Tájékoztatás az ügyről

Az Iroda 5/Öt munkanapon belül megküldi emailen az Ügyfélnek:

- a keresetlevelet a bíróságnak feladott postai feladóvevénnyel

(ebből tudható, hogy a megbízást az Iroda elvégezte);

- tárgyalás kitűzését (ebből tudható, hogy a bíróság a keresetlevelet befogadta);

- tárgyalások elektronikus jegyzőkönyvét, ha a bíróság megküldte az Irodának;

- hitelezői megállapodási ajánlatot;

- ítéletet.

Egyéb bírósági iratforgalomról az Iroda értesítést az ügyfélnek nem küld.

 

 

3. Tárgyalások kitűzése

A semmisségi perekben kb. 3 havonta várható tárgyalás. A tisztességtelenségre hivatkozó perekben a szerződő feleket és a banki ügyintézőt, esetleg közjegyzőt is meg kell hallgatni, amely több tárgyalási napot feltételez. A végrehajtás megszüntetési perekben elvileg 15 napon belüli időpontra kell a tárgyalást kitűzni és csak egyszer, 8 napon belül a másodikat, de ezt a bíróság nem szokta betartani.

 

 

4. Személyes részvétel

4.1. Ügyvéd

A keresetben kérjük a tárgyalás távollétünkben történő megtartását, tehát hátrányt nem jelent az ügyvédi távolmaradás. A személyes részvétel természetesen erősíti az írásban előadottakat. A tárgyalásokon történő ügyvédi képviselet szükségességéről az Iroda a tárgyalást megelőző napon dönt a benyújtott és az ellenféltől kapott iratok, az adott bíróság megismert joggyakorlata és az aznapra kitűzött összes tárgyalás tükrében.

 

4.2. Ügyfél

A tárgyaláson nem kötelező résztvenni (az idézés szerint: "személyesen vagy képviselője útján").

Folytatólagos tárgyalásra elképzelhető, hogy a bíróság személyesen idézi az Ügyfelet. (az idézés szerint: "személyes megjelenési kötelezettséggel" nem pedig "személyesen vagy képviselője útján").

Természetesen az Ügyfél a tárgyaláson mindig résztvehet, de jogi képvislői meghatalmazás esetén jog nyilatkozatot nem tehet, csak tényállításra nyilatkozhat, tehát, hogy mi/hogy történt. (egyébként bárki részt vehet hallgatóságként, csak nem nyilatkozhat).

Ha személyesen nem idézték, de az Ügyfél megjelenik, elképzelhető, hogy a bíróság nyomban meghallgatja.

Ha az ügyvéd nem megy el a tárgyalásra: nem baj. Ha az Ügyfél jelen van, akkor a bíróság nyilatkoztathatja a kereset fenntartására. Ilyen esetben a "kereseti kérelmet fenn kell tartani az írásban előadottnak megfelelően".

A tárgyaló ügyvédek tudják, hogy az az előnyös, ha az ügyfél nincs jelen a tárgyaláson, mert nem érhetik a kérdések felkészületlenül. Tehát célszerű csak akkor megjelenni, ha idézték, vagy az ügyvéddel előzetesen egyeztették. Az eseménynapló (elérhető/letölthető: http://batorprogram.hu/iratok/esemenynaplo.htm) ismerete segíthet a nyilatkozat tételben.

 

 

5. Költség

A tárgyalás díja: nettó 50.000Ft. Budapesten kívüli tárgyalás esetén az útiköltség: nettó 3500Ft és nettó 2x70Ft/km.

 

 

6. A megbízási szerződés ezt így szabályozta:

IV. fejezet 3. Tárgyalás

A tárgyalás díja 1 óra felkészülés és 1 óra tárgyalás alapján 50.000Ft+27% ÁFA =63.500Ft, amely összeg a tárgyalást megelőző 5. napon esedékes. A tárgyalásokon történő ügyvédi képviselet szükségességéről az Iroda a tárgyalást megelőző napon dönt a benyújtott és az ellenféltől kapott iratok, az adott bíróság megismert joggyakorlata és az aznapra kitűzött összes tárgyalás tükrében. A megismert joggyakorlat szerint az első tárgyalást kb. 4 hónapra tűzik, a továbbiakra 3 havonta kerül sor. Várhatóan kb. 3 tárgyalás szükséges a bíróságnak az ítélethozatalra.

 

V. fejezet 2. Fontosabb költségek (nettó összegben)

Postaköltség:                                                                      3000Ft/levél

ügyféllel, bírósággal elektronikus ügyintézésnél emailenként, iratbeadásonként)

Iratkészítés, fénymásolás:               A/4 oldal:                             50Ft/oldal ;

Utazás                   Budapesten kívül:                             3500Ft+ 2x70Ft/km;

Jogi képviselet nélküli ügyintézés:                                10.000Ft/alkalom,

A megbízás lezárási díja:                                                                25.000Ft.

Irattári betekintés:                                                             3000Ft/frissítés.

 

 

7. A személyes meghallgatás oka

A keresetünk tisztességtelen szerződési feltételekre hivatkozik. A tisztességtelenség megállapítása szükségessé teheti a szerződés megkötése körülményeinek ismeretét, azaz az Ügyfél meghallgatását (pl. milyen mértékű devizaárfolyam kockázatra figyelmeztették, kapott-e üzletszabályzatot, felhívták-e a figyelmét a közjegyzői okira következményeire?).

 

 

8. Költségmenteségi nyomtatványok

Az illeték a pertárgyérték (amit perelünk) 6%-a, amely lehet a visszakövetelt túlfizetés vagy a kölcsön összege, végrehajtásban a teljes bruttó tarozás, amelyre illetékfeljegyzési jogot kérhetünk. Ehhez a mellékelt útmutató alapján kérjük a nyomtatványokat kitölteni és 1 eredeti +1 másolati példányban az Irodához eljuttatni postán vagy az Iroda postaládájába. A kitöltésnél használják az Iroda/Bátor Program útmutatóját!

 

 

9. Adatlap (http://batorprogram.hu/iratok/Adatlap.doc)

Az Adatlap az Iroda/ügyvéd számára segíti az ügy állásának ismeretét.

 

 

10. Eseménynapló (http://batorprogram.hu/iratok/esemenynaplo.htm)

Az eseménynapló az Ügyfél számára segítség. Meghallgatása során ezen kérdéskörök érdeklik a bíróságot.

 

 

11. A befizetések (http://batorprogram.hu/iratok/Befizetések.doc)

A befizetések táblázata a semmisség megállapítása után, a forint alapon történő elszámoláshoz gyűjti össze a befizetéseket, egyben az Ügyfél nyilatkozata a befizetett összegekről.

 

12. A személyes meghallgatásáról itt tájékozódhat.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kelt: Budapesten, 2019. május 13. napján.

 

Bátor Program Igazgatósága