V01

Etika avagy erkölcsös együttműködés

 

Az etikus magatartás nem szabály, de igyekezzünk ezen elvek mentén cselekedni.

 

Jogi képviselő

Ügyfél

 

Az ügyfélnek, tagnak mindig igaza van. Megbízást soha nem mondunk fel, csak az ügyfél felmondását fogadjuk el.

 

Az ügyben kapott hiányosnak vélt tájékoztatás lehet, hogy nem a jogi képviselő hibája. Felmondás előtt célszerű megbeszélni az esetleges vélt hiányosságokat.

A felmondást nem kell indokolni, de a jogi képviselőnek is van lelke.

 

 

Ügyvéd csere

Más ügyvédektől csak nyomos okkal vállalunk át ügyet. Tapasztalat, hogy nem az ügyvéd rossz, hanem az ügy (ügyfél) nehéz. És az új ügyvéddel ugyanazok a problémák...

 

 

Ügyvéd csere

Mérlegeljük, hogy új ügyvédnél jobb lesz-e a helyzetünk.

 

Tartozás

A megbízási díj elmaradása nem akadálya a megbízás folytatásának, elmaradt díjakat nem hajtunk be.

 

 

Tartozás

A tartozást igyekezzünk a lehetőségeinkhez képest rendezni, mert a jogi képviselő nonprofit díjakkal dolgozik. A működéséhez szükséges költségeket ne más tagoknak kelljen kipótolni.

 

 

Irat kezelés

A jogi képviselő pontosan megmondja, milyen iratokra van szükség. Igyekszünk a rendelkezésre álló iratokból dolgozni (ha hiányos, próbáljuk áthidalni).

 

 

Irat kezelés

Segítsük a jogi képviselő munkáját az iratok figyelmes összegyűjtésével: nem salátában, hanem rendszerezve, olvasható másolatban.

 

 

Információ áramlás

A kapcsolattartás rendje a megbízásban szabályozott. Az elv, hogy egy héten egyszer mindig elérhető legyen a jogi képviselő. Aki az ügyeleti időpontban nem ér el, azt visszahívjuk (SMS kérésre)

 

 

Információ áramlás

Olvassuk el a megbízási szerződés feltételeit és ahhoz igazodjunk a kapcsolattartásban.

 

Eredményes munkát kívánunk mindannyiuknak!

 

Bátor Program igazgatósága