164.jpg

 

BÁTOR PROGRAM

Egyesület

 

Bank: CIB 10701331-67706985-51100005

reg.sz:14850/2012/ Főv Tszék, Adószám: 18333484-1-42

Székhely: H-1154 Budapest, Őrjáró tér 5. (+36)30/589-3950

www.batorprogram.hu Email: bator@kerekesdr.hu

 

A Fehérkéményseprők Országos Társadalmi Szervezetek Szövetsége tagja

Félfogadás csütörtökön 9:00 és 18:00 óra között. Tel ügyelet: kedden és csütörtökön 08:00 és 09:00 között

 

 

Magyarázat a keresetlevélhez

 

 

Kinek ajánljuk:

azoknak a magánszemélyeknek (lakossági fogyasztóknak), akik nem tudják megfizetni a jogi képviselő közreműködését a deviza kölcsönszerződésük részleges semmisségének megállapításához. Ott elegendő 36.000Ft illeték megfizetése.

 

E perben a teljes kölcsön összegének 6%-a lesz az illeték. A keresetlevél tartalmazza az illetékfeljegyzési jog kérelmet is.

 

 

Ez egy egyszerű keresetlevél, ezért sok szakmai magyarázat, kiegészítés lenne szükséges. Bízunk benne, hogy a bíróságok megfelelő segítséget nyújtanak a hiányosságok pótlására történő felhívásban.

 

A kereseti kérelmek részletező magyarázata a befogadott keresetek érdemi elbírálásánál segít a bíróságnak közreműködő ügyvéd nélkül is a felperes indokainak megismerésére.

 

FONTOS! Ha a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül elutasítja a bíróság, 30 napon belül ismét be kell adnia hiányosságok pótlásával, mert egyébként az eredeti illeték 10%-át meg kell fizetni.

Pp. 132. § (1) A keresetlevélnek a 130. § alapján való elutasítása esetében a keresetlevél beadásának jogi hatályai fennmaradnak, ha a felperes az elutasító határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc nap alatt a keresetlevelet szabályszerűen - a 121. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, a már megfelelően becsatolt mellékletek kivételével - újra benyújtja, vagy követelését egyéb úton szabályszerűen érvényesíti.

 

A kereset levél magánszemély kölcsönére alkalmazható. Vállalkozókra, cégre, lízingszerződésre a Hpt. 213.§ nem érvényes.

 

A perben nem kötelező a jogi képviselő és a tárgyaláson sem kötelező a megjelenés, hacsak a bíró nem idézi személyes meghallgatásra (egy alkalommal, ha kíváncsi a szerződéskötés körülményeire, az általános szerződési feltételek megtárgyalására.) A kereset pedig megindítható azon járásbíróság előtt, amelyik területén a szerződéskötés történt.

 

Bíróság

Nézze meg a szerződés keltezésében szereplő várost és keresse meg hozzá az illetékes járásbíróságot a http://www.birosag.hu/engine.aspx?page=searchjurisdictions oldalról.

 

Felek

A perben mindenkinek részt kell vennie. Annak nincs akadálya, hogy az adóstársat, kezeset, zálogkötelezettet alperesként jelölje meg.

 

Engedményezés (faktorálás) esetén is a szerződő bankot perelje. Elsősorban azt a szerződést kell támadni, amelyből a banknak (még) követelése áll fenn. (Tehát a korábbi tartozást kiváltó újabb szerződés szerint az utóbbit támadja.)

 

Illetékesség

Ha a kölcsönszerződésben 30MFt feletti összeg szerepel, akkor törvényszéki hatáskörbe tartozik a per.

 

VI. 8. ponthoz Kamat

Ahol nem betétgyűjtő bank az alperes ezt a pontot ki kell hagyni a keresetből, majd a bíróság pótolni fogja az MNB alapkamattal számolva.

 

VIII. 1. ponthoz Pertárgy érték

Írják be a kölcsönszerződés alapján kapott forint összeget.

 

FIGYELEM!

A keresettel kapcsolatos olyan bírósági tapasztalatait, kérjük ossza meg velünk, amely a kereset levél pontosításával segítheti a pernyertességet.

 

Kelt: Budapesten, 2013. január 01. napján.