v12

ADATLAP

faktorálás előkészítéséhez

 

Adós ügykódszáma:         __________________

 

Az adatlap végén található a kitöltési útmutató. Ezen szövegre kattintva ugorhat oda.

Ha nem azonnal tölti ki, akkor a honlapról hívja le a legfrissebbet:

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap Faktor.doc

 

 

I. HITELEZŐ

 

1. Hitelező:

 

.....................................................................................................................................................................................

2. Követelés jogosultja:

 

.....................................................................................................................................................................................

 

II. SZERZŐDÉS

 

1. A szerződés fajtája:

 

.....................................................................................................................................................................................

2. Kölcsön összege devizában/Forintban:

.....................................................................................................................................................................................

3. Szerződés napja

.....................................................................................................................................................................................

4. Kölcsön futamideje (hónapban)

.....................................................................................................................................................................................

5. Közjegyzői kötelezettségvállalás készült-e? IGEN-NEM

.....................................................................................................................................................................................

 

III. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

 

 

1. Folyósított összeg:

.....................................................................................................................................................................................

2. Visszafizetett összeg:

.....................................................................................................................................................................................

3. Hitelezői követelés összeg és napja:

.....................................................................................................................................................................................

4. Felmondás időpontja: nincs felmondva-közjegyzői okirattal: - közjegyzői okirat nélkül:

 

.....................................................................................................................................................................................

5. Végrehajtási záradék mikor készült? Nem készült-Dátum:

.....................................................................................................................................................................................

6. Peres nem peres eljárás van-e folyamatban?

 

.....................................................................................................................................................................................

 

IV. FEDEZET

 

1. Fedezet leírása:

 

.....................................................................................................................................................................................

2. Fedezet szerződéskötéskori értéke:

.....................................................................................................................................................................................

3. Fedezet mai értéke:

.....................................................................................................................................................................................

 

Adatlap készítés időpontja:


ADATLAP

faktorálás előkészítéséhez

személyes rész!

 

 

Az adatlap végén található a kitöltési útmutató. Ezen szövegre kattintva ugorhat oda.

Ha nem azonnal tölti ki, akkor a honlapról hívja le a legfrissebbet:

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap Faktor.doc

 

 

A) SZEMÉLYI RÉSZ

 

1. Adós neve:

 

.....................................................................................................................................................................................

2. Kapcsolatot tartó személy:

 

.....................................................................................................................................................................................

3. Kapcsolattartó elérhetősége (telefon, email, postai cím):

 

.....................................................................................................................................................................................

4. Szerződés dátuma és száma:

 

.....................................................................................................................................................................................

 

 

B) TARTOZÁS RENDEZÉSI SZÁNDÉK

 

1. Egyösszegű kifizetés esetén

1.1. Összeg:

 

 

1.2. Teljesítési határidő

 

 

1.b. Második változat

1.b.1. Összeg:

 

 

1.b.2. Teljesítési határidő

 

 

 

2. Részletfizetés esetén

2.1. Összeg havonta:

 

 

Kezdő időpont

 

 

2.2. Összeg havonta:

 

 

Kezdő időpont

 

 

2.3. Összeg havonta:

 

 

Kezdő időpont

 

 

 

 

Készült:

 

Készítette:

 

 


 

Útmutató

a faktorálási Adatlap kitöltéséhez

 

1. A faktorálásról

A faktorálás, az engedményezés, a követelés vásárlás ugyanazt jelenti.

Önöknek pedig most azt jelenti, hogy a kölcsöntartozások összegyűjtésével, banki csomagok kialakításával kedvezőbb ("nagykereskedelmi") fizetési feltételekkel igyekszünk kivásárolni az Önök tartozását, így az Önök kötelezettsége csökkenhet.

 

Két ütemben, két féle csomag készül,

- az első az azonnali teljesítésre, akik saját forrásból meg tudják finanszírozni a kivásárlást;

- a másik külső finanszírozó (hitelező) közreműködésével, az Önök részéről csak részlet fizetéssel.

 

2. Adatkezelés

Az Adatlap személyi része és a tartozás rendezési szándék az Irodánál marad, a faktoring cég és a hitelező nem kaphatja meg.

 

3. Kitöltés pontossága

Amely adatokat nem tud, azokat se hagyja ki, inkább írjon be tudása szerint közelítő adatot. Minden kérdésre válaszoljon, nem baj, ha pontatlanul. Ha nem válaszol, a minősítő rendszer ki fogja hagyni. Ha hibás a válasz, utólag még lehet javítani.

Ahol pirossal írt szöveg van, ott a helyes választ kell megtartani, a helytelent törölni, áthúzni.

 

4. Költségek

A faktorálás költségeit nem tudjuk, mert ez számtalan körülménytől függ. A csomagok nagyságától, a hitelező akaratától, a jogi környezettől (pernyertesség a devizakölcsönök ügyeiben), a finanszírozás mértékétől a forrásszerzés költségeitől és nem utolsó sorban az Iroda kiadásaitól.

Annyi biztos, hogy az Adatlap kitöltése egyik részről sem jelent ajánlatot, kötelezettségválalást.

 

 

I. HITELEZŐ kitöltéséhez

 

1. Hitelező:

A szerződésben hitelezőként megnevezett személy. Ha több személy is szerepel, -pl. OTP Bank és Jelzálogbank,- akkor mindegyiket kérjük megjelölni.

 

2. Követelés jogosultja:

Az a cég, aki jelenleg a követelés jogosultja. Vigyázat! Aki csak behajtóként jelentkezik, az nem a követelés alanya. A cég jellemzően a bank, ha eladta a követelést, akkor általában faktorcég. Ha a követelés végén magánszemély áll, akkor nem tudunk segíteni, mert már kikerült a pénzügyi cégek köréből.

 

 

II. SZERZŐDÉS kitöltéséhez

 

1. A szerződés fajtája:

Kölcsön/lízing, fogyasztói/vállalkozói/befektetési, lakásvásárlási/gépjárművásárlási/szabadfelhasználású, devizaalapú, forint alapú, stb. Célszerű a szerződés címében megfogalmazott nevet beírni és minden egyéb, az itt felsorolt jellemzőkkel kiegészíteni.

 

2. Kölcsön összege devizában/Forintban:

A szerződésben feltüntetett összeg, ahogy ott szerepel

 

5. Közjegyzői kötelezettségvállalás készült-e? IGEN-NEM

Akkor is igen a válasz, ha nem készült külön kötelezettségvállalás, viszont a szerződést közokiratba foglalták.

 

III. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS kitöltéséhez

 

1. Folyósított összeg:

Nyilván a folyósított összeg a mérvadó. Ha nincs pontos adata, akkor a folyósításkori MNB devizaárfolyammal számoljon a devizaösszeg megadásánál. A forint összeg pedig a kézhezvett összeg. Értelemszerűen a gépjármű vagy lakás vételárába beszámított összeg, ha közvetlenül az eladóhoz került a kölcsönösszeg. Amennyiben nincs pontos információja, akkor legjobb tudása szerint kerekítsen, számoljon, ha végképpen nem megy, akkor a szerződés számait használja. Nem okoz gondot, ha kisebb eltérés mutatkozik az adatokban, de nagyságrendileg tudni kell.

 

2. Visszafizetett összeg:

A fogyasztók a DH törvény szerinti banki elszámolás "Hiteltörténeti kimutatásából" 2015.01.31-ig megtalálják a befizetéseiket. Ehhez kell hozzáadni a további törlesztéseket, a lakástakarék kasszából, vagy életbiztosításból befolyt összeget. A tisztességtelenül felszámított összeggel ne növelje a befizetései kimutatását.

 

3. Hitelezői követelés összege és napja:

Elegendő a bruttó szám. Nem kell megbontani tőke-kamat-költség részre.

A legfrissebb információt közölje. A felmondásban mindig szerepel a fennálló tarozás, a közjegyző végrehajtási záradéka, a végrehajtó felhívása a legfrissebb.

Felmondás nélkül az utolsó felszólítás.

 

4. Felmondás időpontja: nincs felmondva-közjegyzői okirattal: - közjegyzői okirat nélkül:

Válassza ki a helyes választ és írja mellé az okirat átvételének dátumát. Ha nem tudja, akkor az okirat dátumát.

 

5. Végrehajtási záradék mikor készült? Nem készült-Dátum:

Ha még nem indult el, akkor "Nem készült" választ kérjük, egyébként pedig a dátumot.

 

6. Peres nem peres eljárás van-e folyamatban?

A DH törvények előtt indult eljárásokra már nem figyelünk. Az elbukott perek sem érdekesek.

Be kell írni a jelenleg folyó, beadott, vagy ügyvédi megbízással már rendelkező ügyeket és a végrehajtás felfüggesztését feltétlenül jelezni kell. A közjegyzői okiratok peren kívüli támadása is idetartozik:

pl:

Fővárosi Törvényszéken árfolyamkockázat tisztességtelensége, a közjegyzői okiratok érvénytelensége miatt folyik per 2015 óta.

vagy

A PKKB előtt végrehajtás megszüntetési per folyik, amelyben a végrehajtást felfüggesztették.

vagy

A közjegyzői kötelezettségvállaló nyilatkozat visszavonására nyilatkozatot tettem.

 

 

IV. FEDEZET kitöltéséhez

 

1. Fedezet leírása:

Ingatlan esetén a legszükségesebb információkat írja le, amelyekből az ingatlan értéke következtethető.

példával könnyebb magyarázni:

1193 (irányító szám kellően behatárolja az ingatlan fekvését) Budapesten, 310m2 alapterületű telken 96m2 alapterületű 2+fél szobás lakás (gáz nincs bevezetve. Jelezze, ha valamely közszolgáltatás nincs az ingatlanban),

1193 (irányító szám kellően behatárolja az ingatlan fekvését) Budapesten, 310m2 alapterületű telken 96m2 alapterületű 2+fél szobás lakás (gáz nincs bevezetve. Jelezze, ha valamely közszolgáltatás nincs az ingatlanban),

vagy

2660 Balassagyarmaton, 97m2 alapterületű 1+2 félszobás 3. emeleti lakótelepi lakás.

 

Gépjármű esetén a forgalmi adataiból célszerű a leírást készíteni:

PEUGEOT 307 SW típusú gépkocsi, amelynek adatai: 1997cm3 hengerűrtartalmú, 100kw teljesítményű, benzines, 2008.évban gyártott 6 sebességes.

 

2. Fedezet szerződéskötéskori értéke:

Az ingatlan és gépkocsi vételnél van konkrét vételár, ingatlan fedezet esetén értékbecslés is készült.

 

3. Fedezet mai értéke:

Az Ügyfél által ismert –interneten a környék lakásaival/hasonló állapotú gépjárműveivel összehasonlítva kalkulált- érték. Az a legalacsonyabb összeg, amelyet a Hitelező még "elfogad", elhisz. Végrehajtásban ingatlan esetén a helyi önkormányzat adóhatósága "adó és értékbizonyítványt" készít. Ezen kívül is az Ügyfél megkérhet egy ilyen értékbecslést.

 

Adatlap készítés időpontja:

Az adatok értékelésekor tudni kell, hogy mikori aktualitással készültek.

 

 


 

A) SZEMÉLYI RÉSZ kitöltéséhez

 

1. Adós neve:

A kölcsönszerződésben első helyen szereplő személyt jelölje meg.

 

2. Kapcsolatot tartó személy:

Lehet adóstárs, rokon, barát is

 

 

B) TARTOZÁS RENDEZÉSI SZÁNDÉK kitöltéséhez

 

1. Egyösszegű kifizetés esetén

Az egyösszegű ajánlat forrása lehet saját készpénz, családi rokoni, baráti kölcsön, akár bankhitel. Fontos, hogy akár a tárgybeli ingatlan is lehet fedezet. Vagy az ingatlan eladása is lehet a pénzforrás.

1.1. Összeg:

Mekkora összeget tud a követelés kivásárlására biztosítani? A legmagasabb összeget jelölje meg. Sem a Hitelező, sem a Faktorcég nem fogja tudni az Ön szándékát, tehát az árral nem tudnak visszaélni. Nem ehhez alkalmazkodik a csomag vételára. A beírt összegnek ott van jelentősége, amikor a Hitelező ajánlatot ad a csomag eladására, azok az Ügyfelek ki fognak esni, akik nem érik el az ajánlati, vételi árat.

1.2. Teljesítési határidő

Lényeges, hogy mennyi időn belül szerezhető be a beírt összeg.

 

Második változat

Ha több forrás lehetőség van pl. kölcsön és ingatlan eladás, akkor nyilván más pénz rendelkezésre állási ideje.

 

2. Részletfizetés esetén

Részletfizetés esetén a család összteljesítőképességét számoljuk. Gondoljunk arra, hogy a faktorcégtől szerzett forrás biztos magas kamattal jár, tehát célszerű a teherbírás felsőhatárát megjelölni. Alacsony törlesztés itt is az ajánlat elvetésével járhat. (Ha nem lesz elegendő forrás, csak a gyors megtérülés, az alacsony finanszírozási igény marad a csomagban.)

 

2.1. Összeg 1.:

Kezdő időpont

2.2. Összeg:

A több összeg, több jövőbeni időszakot jelent. A család teljesítőképessége változhat; pl. a gyermek 1 év múlva  befejezi a sulit és dolgozni megy; a papa, pedig nyugdíjas lesz; a férj vállalkozása fél év múlva lendül fel, anyuka pedig visszamegy dolgozni a gyermeknevelés után.

 

Készült:

Az Adatlap kitöltése dátumát kel beírni. A követelésben történt változás esetén ebből tudható, hogy az Adatlap előtti vagy azt követő a változás.

 

Készítette:

Esetleges kérdés esetén elsődlegesen az Adatlapot kitöltő személlyel pontosítunk.