ELÉG VOLT!

 

 

A Kúria 2018.01.22-én úgy döntött, hogy közzéteszi: a végrehajtási eljárások alapját képező közjegyzői felmondások (ténytanúsítványok) érvényesek és tisztességesek [1/2018. GEH].

 

Tette ezt annak ellenére, hogy ez a kérdés az Európai Unió Bírósága előtt van folyamatban [13.Gf.40.337/2017/9/Főv.IT.].

 

A tisztességtelenség megítélésére az Uniós Bíróságnak van jogköre, a Kúriának nincs [EUMSZ 267.cikk.]!

 

A Kúria ezt a lépését azért tette meg, mert a devizahiteles jogi képviselők sorra nyerték a végrehajtási pereket a devizahiteles ügyekben a ténytanúsítvány tisztességtelensége miatt.

-------------------------------------------------------

 

Követelem az 1/2018. Gazdasági Elvi Határozat visszavonását és

a Határozatot aláíró bírók azonnali felfüggesztését.

 

 

Kelt: _________________, helyiségben, 2018. év január hó _______ napján.

 

 

Név

 

Cím

Aláírás