CIVIL SZERVEZETEK hírei

 

Akciózunk! Segítsen a jelenlétével!

 

2017.10.05. Dr. Kriston István

DR. KRISTON ISTVÁN ÜGYVÉDI TÁJÉKOZTATÓ.

DEVIZAHITELES KÁRTÉRÍTÉSI PERINDÍTÁSOK.

1. LUXEMBOURGBAN:

INGATLAN KÁRTÉRÍTÉSI PEREK AZ EURÓPAI UNIÓ ELLEN.

2. BUDAPESTEN:

SÉRELEMDÍJ IRÁNTI PEREK A KÚRIA ELLEN.

 

Tisztelt Devizakárosultak!

Devizahiteles érdekvédelem elégtelensége, valamint az adósok jogfosztásának magyar devizajogszabályokban kifejezett és az adósok, mint fogyasztók magyar bírósági doktrínában mutatkozó hátrányos megkülönböztetése miatt nincs más hátra, minthogy a Brüsszeli Klubot (EU felelős intézményeit) és a Budapesti Klubot (Kúria) egyaránt be kell perelni. Ez a két szabályozó centruma a magyar devizahitelesektől történő uniós és tagállami "ingatlanrablási műveletnek".

 

LUXEMBOURGBAN:

EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEI ELLEN

KÁRTÉRÍTÉSI PERINDÍTÁS.

A külföldi pénznemben nyilvántartott ún. devizaalapú hitelezés az unió belső piacának minősülő Magyarország tagállam piacán olyan zavarokat okozott, amely a lakóingatlanokhoz kapcsolódó többszázezer devizaalapú kölcsönszerződés adósait az ingatlanaik (lakásaik) elvesztésének vagy annak bekövetkezése biztos valószínűségének helyzetébe sodorta. A belső jelzálogpiac fogyasztókat védő szabályozásának tartós mulasztása miatt az Európai Unió Parlamentje és az Európai Unió Tanácsa, mint a rendes jogalkotás keretében felelős intézmények ezzel a mulasztásukkal az egyes magyar adósok ingatlanvagyonában kárt okoztak vagy az biztos valószínűséggel bekövetkezik, amely vagyoni hátrány megtérítésért ezek az uniós intézmények szerződésen kívüli kártérítési felelősséggel tartoznak. Luxembourgban az Európai Unió Bírósága (EUB) előtti pervitelt - annak eljárási szabályainak megfelelés érdekében - ügyvédi képviselettel célszerű ellátni és a pervitel Luxembourgban lévő kézbesítési címhez kötött.   

 

BUDAPESTEN:

KÚRIA ELLEN SÉRELEMDÍJ IRÁNTI PERINDÍTÁS.

A külföldi pénznemben nyilvántartott ún. devizaalapú hitelezésből eredő jogviták bírósági elbírálására a Kúria bírósági jogkörben hozott 2/2014. PJE és 1/2016 PJE határozataival megsértette az adósok hátrányos megkülönböztetés tilalmához fűződő személyiségi jogait, akik ezért sérelemdíjat igényelhetnek. A pervitel ügyvédköteles (törvényszék, ítélőtábla).

 

2017.10.07. Devizahiteles konferencia

A konferencián résztvett személyek és szervezetek: