www.batorprogram.hu

Vissza a kezdő oldalra

 

EREDMÉNYEINK

 

 

2013.10.10.

Elkészült a hiteles perekkel foglalkozó ügyvédek, civilszervezetek "sikeroldala", a HITELSIKEREK: www.hitelsikerek.hu.

 

2013.09.30.

Az utolsó bejegyzés óta sok sikert értünk el, de honlapon közzétételre már kevésbé volt időnk. Most is csak néhány példa:

 

Érvénytelenségi perekben:

A Fővárosi Törvényszék 2013. február 20-i 70.P.22.321/2012/5. számú ítéletében megállapította az IMPULS-LEASING Zrt. devizaalapú lízing szerződésének semmisségét a Hpt. 210.§ (1) (2) bekezdés alapján, mivel az nem tartalmazta írásban a kamat mértékét.

 

A PKKB a 2013.04.16-i 7.P.93.711/2012/5. számú ítéletében megállapította a Budapest Autófinanszírozási Zrt. kölcsönszerződésének semmisségét a Hpt. 213.§ (1) bekezdés a), b), c) és d) pontjai alapján. A szerződés nem tartalmazza devizában a kölcsön összegét, a devizaalap mértékét, a hitelező nem tudta bizonyítani, hogy a THM valóban a teljes hiteldíjat tartalmazza, továbbá hogy tartalmaz-e minden költséget, különös tekintettel a 8,38% THM és a 7,5% kamat közötti 0,88% különbözetre.

 

A Szombathelyi Törvényszék 2013. május 29-i 17.P.20.003/2013/15. számú ítéletében megállapította a CIB Bank Zrt. devizakölcsön szerződésének semmisségét a Hpt. 213.§ (1) e) pontja alapján, mivel az nem tartalmazta a törlesztő részleteket.

 

Végrehajtás megszüntetési perekben

A Székesfehérvári Járásbíróság 2013.01.11-i 14.P.21.152/2012/22. számú ítéletében a végrehajtást megszüntette, mivel a kölcsönszerződés a Hpt. 210.§ (3) pontja, a 213.§ (1) bekezdés c) és d) pontja, valamint a Ptk. 200.§ (2) bekezdése miatt érvénytelen. A szerződés nem tartalmazott minden költséget, egyoldalú módosításnak csak általános feltételeit határozta meg továbbá jóerkölcsbe ütköző, ha a jelzálogszerződés nem a kölcsön összegére, hanem a hitelkeret összegére került bejegyzésre.

 

A Váci Járásbíróság 2013.03.27-i 5.P.20.184/2012/27. számú ítéletében a végrehajtást megszüntette, mivel a kölcsönszerződés a Hpt. 213.§ (1) bekezdés b) és c) pontja miatt érvénytelen.

 

A Veszprémi Járásbíróság 2013.05.02-i 16.P.21.476/2012/22/I. számú ítéletében az UniCredit Bank Hungary Zrt. kölcsön szerződésének feltételeiről állapította meg, hogy érvénytelen a Ptk. 209.§ (1) bekezdés alapján.

 

A Nagykátai Járásbíróság 2013.08.05-i 8.P.20.394/2013/6. számú ítéletében a végrehajtást megszüntette, mivel a KDB Bank Magyarország Zrt. kölcsönszerződése érvénytelen a Ptk. 205/B.§ (2) bek. Hpt. 210.§ (2) bek, 213.§ (1) c) d) pontjai alapján. Tisztességtelen a devizaelszámolás az erre történő külön felhívás és elszámolási mód rögzítése nélkül, tisztességtelen a kettős árfolyam alkalmazása, hiányzik a kezelési költség éves feltüntetése, az árfolyamrés közlése, és egyoldalú változtathatóságának módja.

 

A Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság 2012.09.18-i 2.P.XIX.20.789/2012/14. számú ítéletében megszüntette az UNICREDIT Bank Hungary Zrt. által kezdeményezett végrehajtását az adós ellen. A szerződés érvénytelen a Hpt. 210.§ (2) és (3) bekezdés és a 213.§ (1) d) pontja szerint, mert kamat csak hirdetményben került meghatározásra, és a változás lehetősége sincs egyértelműen körülírva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012.05.30.

A Porsche Bank 2011. februárban felmondta a CHF alapú gépkocsi kölcsön szerződést és 2012. 01. 04-én elvitte a gépkocsit.

2012. januárban keresetet indítottunk a bank ellen, amelynek első tárgyalása 2012. 05. 22-én volt. (A szerződés semmis, mert nem tartalmazza a kamat-költség tájékoztatást, jó erkölcsbe ütközik, lehetetlen teljesíteni, a vételi jog kikötése érvénytelen.)

A bank 8 napon belül a gépkocsit visszaadta az ügyfelünknek és az eredeti forint összeggel, fix törlesztő részlettel, fix kamattal és futamidővel újraindította a –most már- forint kölcsönt.

 

2012.03.20.

A ZEE Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 2010.04.02-án felmondta a CHF alapú kölcsönszerződést, majd 2011. 01.06-án vételi jogával élve azt bejegyeztette Refinance Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Kft. javára a földhivatalnál. A Refinance Kft. tulajdonjogának bejegyzését 2011.10.24-én bíróság előtt megtámadtuk, melynek eredményeként a Fővárosi Törvényszék a bejegyzést hatályon kívül helyezte. (A törvényszék határozott álláspontja szerint a vételi jog jogosultjának tulajdonjog bejegyzéséhez az ügyfél/adós hozzájárulása is szükséges.)

 

2011.06.01.

A Volksbank Zrt. törvénytelen elidegenítési és terhelési tilalmat kötött ki az ügyfelünk ingatlanára. A 2010.07.02-án beadott kereset alapján az I. tárgyalásra (2011. 06.07.!) a bank -elismerve a kereseti kérelmet- úgy érkezett, hogy igazolta a tilalom törlésének 2011.06.01-i beadását a földhivatalhoz.

 

 

A korábbi ügyeket is feldolgozzuk, addig is adatok nélkül:

 

Nem utasíthatja el a bíróság az általános illetékesség alapján indított pereket a kikötött/alávetéses illetékességre hivatkozással (mint például a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választott Bíróság), mert ezek a kikötések tisztességtelen szerződési feltételnek minősülnek, tekintettel arra, hogy az alávetéses illetékesség a jogviták rendezése körében irányadó szabályoktól jelentősen eltér. Így került megsemmisítésre egy vételi jog alapján történő kilakoltatás és az ügyet tisztességes eljárásban a Fővárosi Törvényszék tárgyalja.

 

Több esetben a semmis kölcsönszerződésre hivatkozva a végrehajtást felfüggesztettük a végrehajtás megszüntetési perben, megakadályozva az árverést, kilakoltatást.

 

A Fővárosi Törvényszék kimondta CHF alapú kölcsön szerződés semmisségét, mert az nem tartalmazta azon feltételek részletes meghatározását, amelyek esetében a hiteldíj megváltoztatható.

Forrás: PSZLF

 

Megakadályoztuk a lízingelt kamion kivonását a forgalomból, a hitelező által sikkasztásért tett feljelentést a nyomozóhatósággal elutasíttattuk.

 

A közjegyzői záradék törlését kérve felfüggeszttettük a végrehajtást.

 

A semmisségi kereset alapján felfüggeszttettük a végrehajtási jog bejegyzését a földhivatalnál.

 

A semmisségi kereset alapján felfüggeszttettük a vételi jog alapján kérelmezett tulajdonjog bejegyzését a földhivatalnál.