Tisztelt _______________ Bíróság!

Cím: _________________________

 

 

Zakariás Gerzson (lakcím: 7633 Pécs, Koszosházi út 6/A.) adós ellen az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (székhely: 1066 Budapest, Mozsár u. 8. 21. Cg.sz: 01-10-043876) végrehajtást kérő által indított 0415.V.111/2013. számú eljárásban az adós az alábbi

 

k é r e l m e t

 

terjeszti elő:

 

 

1. Az adós kéri a lefoglalt ABC-123 frsz-ú személygépkocsi (törzskönyvének) foglalása mellett a gépjármű értékesítéséig a használat fennmaradását az alábbiak alapján:

 

2. Az adós a gépjárművet munkája ellátásához használja, értéke meghaladja meg az 1,2MFt-ot, így a gépjármű nem mentes a foglalás alól a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) 103.§ (6) bekezdése alapján, de a további használatára a Vht.) 103.§ (5) bekezdése alapján jogosult.

Vht. 103.§ (5) A természetes személy adós foglalkozásának gyakorlásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalásakor - a zár alá vétel alkalmazásának kivételével - csak a törzskönyvet kell lefoglalni és a foglalási jegyzőkönyv másolatával együtt megküldeni az illetékes közlekedési igazgatási hatóságnak, ha pedig ez nem állapítható meg, a gépjárművet nyilvántartó hatóságnak; az adós a gépjármű értékesítéséig - a zár alá vétel esetét kivéve - a gépjárművet használhatja. Ha az adós a végrehajtási eljárás tartama alatt a foglalkozásával felhagyott, vagy a foglalkozás végzéséhez szükséges engedélyét visszavonták, az (1)-(4) bekezdés szerint kell eljárni.

 

 

4. Adós mellékelten csatolja az egyéni vállalkozása igazolásáról szóló vállalkozói engedély másolatát.

 

A gépkocsi a vállalkozási tevékenység ellátásához azért szükséges, mivel: ______________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

-----------------------------------------------------------------------------

Kelt: Budapesten, 2013.augusztus 01. napján.

 

Melléklet:             

 

Tisztelettel

Baracskai László

adós