Tájékoztató a felfüggesztett perek folyatatásáról

 

Pár mondatban úgy lehet összefoglalni, hogy a felfüggesztett pereket megnyertük és az állam kötelezte a bankokat az tisztességtelenül felszámított összegek elszámolására, így ezen perek "kiüresedtek", további követelés a perben nem érvényesíthető, a bíróságok a pereket akár kérjük, akár nem; meg fogják szüntetni. A perek szerencsére illeték és perköltség mentesen megszüntethetők. Új per indítható, ha van további érvénytelenség a szerződésben, így különösen az árfolyamkockázat, kezelési költség tisztességtelensége [Ptk. 209.§ (1)] vagy a Hitelintézeti törvénybe ütköző szerződés (kölcsön összegének, kamatnak, költségnek nem megfelelő feltüntetése) esetén.

 

Bővebben:

Felfüggesztett per

Az árfolyamrésre (kettős árfolyam alkalmazása) vagy az egyoldalú kamat módosításra (szerződés módosítás) indított pereket -akár a hitelintézeti törvényre [Hpt.], akár a tisztességtelen feltételekre [Ptk.] hivatkoztunk; a bíróságok [Kúria 2/2014 PJE határozata], majd a törvény [2014. évi CXXXVIII.] is elismerte érvénytelen feltételnek. A törvény az érvénytelenség megállapításán túl a bankokat arra is kötelezte, hogy a többlet követelést fizessék vissza (számolják be a tartozásba).

 

Új kereseti lehetőség

Új keresetet érdemes indítani, amely az új törvények között is képes a semmisség bírósági megállapíttatására. Az új kereset azonban (ahogy a régiben is) már csak elszámolással együtt kérelmezhető:

Elszámolási Tv. [D2.tv.] 37. § (1) E törvény hatálya alá tartozó szerződések tekintetében a szerződés érvénytelenségének vagy a szerződés egyes rendelkezései érvénytelenségének (a továbbiakban: részleges érvénytelenség) megállapítását - az érvénytelenség okától függetlenül - a bíróságtól a fél csak az érvénytelenség jogkövetkezményeinek - a szerződés érvényessé vagy a határozathozatalig terjedő időre történő hatályossá nyilvánításának - alkalmazására is kiterjedően kérheti. Ennek hiányában a keresetlevél, illetve a kereset érdemben - eredménytelen hiánypótlási felhívást követően - nem bírálható el. Ha a fél az érvénytelenség vagy a részleges érvénytelenség jogkövetkezményének levonását kéri, úgy azt is meg kell jelölnie, hogy a bíróság milyen jogkövetkezményt alkalmazzon. A jogkövetkezmény alkalmazására vonatkozóan a félnek a felek közötti elszámolásra kiterjedő és összegszerűen is megjelölt, határozott kérelmet kell előterjesztenie.

 

Az elszámolás pedig a banki elszámolásra épül:

DH2.tv. 37/A. § (1) Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek levonása során a felek fizetési kötelezettségét a bíróság – a 38. § (6) bekezdés szerinti felülvizsgált elszámolás adatainak alapul vételével – az e törvényben meghatározott elszámolási szabályok alkalmazásával állapítja meg.

 

Bírói gyakorlat, ügyvédi taktika

A felfüggesztett perek és az új törvények miatt nem egyértelmű, hogy mit és mikor szabad perre vinni. Irodánk álláspontja, hogy új pert most csak akkor érdemes indítani, ha az árfolyamkockázat korlátozottságára az Ügyfelünk tanút tud hozni, a Hitelintézeti törvény szerinti semmisség pedig egyértelműen bizonyítható. Emellett lényeges a fizetőképesség és a megfelelően teljesített törlesztés, hogy a minimális kockázattal (15.000Ft illetékkel) perelhessünk. Tanú, illetve megfelelő befizetés hiányában a pert néhány hónap múlva (kb. áprilisban) javasoljuk elindítani, amikor már kellő joggyakorlat és nyertes perek erősítik a gyengébb pozíciójú kereseti kérelmeket is.

 

15.000Ft illeték

A per akkor indítható 15.000Ft illetékkel, ha az első forint (!) törlesztőrészlet és az eddig eltelt hónapok számának szorzata kevesebb, mint ami eddig befizetésre került a banknak.

 

Intézkedés a felfüggesztett perekben

1. Bejelentjük az elállást és kérjük a per illeték és költségmentes megszüntetését, a befizetett illeték visszatérítését.

 

2. A szerződés és az Ügyfél befizetések ismeretében javaslatot teszünk a további per lehetőségére.

Ehhez szükséges

a) az Adatlap

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap.doc;

b) az Adatlap kiegészítése banki elszámolásról (Nyilatkozat a banki elszámolásról)

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap kiegészítés elszámolásról.doc és

c) a Pénzügyi teljesítések táblázata (Kölcsön folyósítás, törlesztések kimutatása)

http://www.batorprogram.hu/iratok/Befizetések.doc)

ismételt kitöltése, felfrissítése (levélben).

 

3. Az új perhez új megbízási szerződést kötünk. Nem kell a személyes megjelenés az Irodánál és nincs külön megbízási díja az új kereseti kérelem elkészítésének. http://www.batorprogram.hu/iratok/ügyfél megbízás.htm.

 

Hangsúlyozzuk, hogy az új pert nem feltétlenül azonnal indítjuk el, csak ha alkalmas a 15.000Ft-ot illetékkel bejutni (megfelelő törlesztés befizetés) és a semmisség bizonyítható (tanú a szerződéskötéskor). Egyéb esetben a perindításra negyedév türelmet javaslunk.

-----------------------------------------------------------------------------

Kelt: Budapesten, 2016. január 11. napján.