2017.12.01.

Megbízáshoz szükséges iratok

Meghatalmazás

Ehhez nem irat, hanem az a személy szükséges, aki ügyvédi meghatalmazást adhat az ügyben.

Először is ügyvédi meghatalmazást csak az adhat, aki a szerződésben szerepel (végrehajtás megszüntetési perben pedig csak az, aki ellen már elindult végrehajtás) és az ügyvéd előtt személyesen megjelenik. Tehát családtag, rokon hozott –akár közjegyzői - meghatalmazással nem fogadható el. Arra viszont van mód, hogy az ügyvéd előtt megjelent ügyfél a többi, a szerződésben szereplő adóstárs nevében is eljárjon.

 

Ha a konzultáció alkalmával megbízási szerződést kíván kötni, hozza magával legalább az első kölcsönszerződést (nem a módosításokat!) és ha össze tudja szedni, akkor a továbbiakat így (megbízási szerződésből kimásolva idézzük):

 

 

VII. Iratok a kereset készítéshez

 

1. A perhez szükséges iratok az ügyre vonatkozó személyes ügyvédi vagy pertársi meghatalmazás mellett az alábbiak:

A kereset elkészítéséhez szükséges, enélkül az Iroda a keresetet nem tudja beadni

 

BP3000 megnevezése

Kölcsön szerződés (az első, nem a módosítás)

Szerződés

Adatlap (2. pontban részletezve)

Adatlap

Közjegyzői hagyatéki végzés

(ha a szerződő fél valamelyike elhunyt)

Hagyatéki végzés

 

FIGYELEM! Az Iroda csak akkor tudja megkezdeni a munkát, ha az 1. pontban felsorolt iratok rendelkezésre állnak. Az Iroda nem képes a hiányok nyilvántartására. Amikor az iratok levélben (postán, postaládába eljuttatva, nem emailen) rendelkezésre állnak, akkor tudja megírni a kereseti kérelmet.

 

2. Tényállás iratai

Internetről Elérhető/letölthető a www.batorprogram.hu honlapról a Dokumentum menüből a bal oldali oszlop 4. pontjában (Ügyfeleknek) TÉNYVÁZLAT alatt.

BP3000 megnevezése

Nyomtatványok elérhetősége

Adatlap

(Alapadatok az ügy gyors áttekintéséhez)

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap.doc

Adatlap kiegészítése banki elszámolásról

(Nyilatkozat a banki elszámolásról,

részletezés XI. fejezetben)

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap kiegészítés elszámolásról.doc

Befizetések

(Pénzügyi teljesítések táblázata,

kölcsön folyósítás, törlesztések kimutatása)

www.batorprogram.hu/iratok/Befizetések.doc

Eseménynapló

(Részletes tényállás)

www.batorprogram.hu/iratok/esemenynaplo.htm

 

3. További iratok

3.1. A perben a bíróság kéri csatolni:

 

 

BP3000 megnevezése

Üzletszabályzat, Általános szerződési feltételek, Hirdetmény

Üzletszabályzat

Elszámolási törvény (2014. évi XL.tv.) szerinti EGYSZERŰSÍTETT banki elszámolás

DH elszámolás

Elszámolási törvény (2014. évi XL.tv.) szerinti RÉSZLETES banki elszámolás (a forintosítási értesítés nem kell)

DH elszámolás részletes

 

3.2. Iroda tájékoztatására további –az ügytől függően rendelkezésre álló-iratok

 

BP3000 megnevezése

Egyéb szerződések: kezesi/zálog/opciós szerződések

Kezesi szerződés

Szerződés módosítás

(átütemezés, fizetési haladék, árfolyamgát, stb.)

Szerződésmódosítás

Kockázatfeltáró nyilatkozat

Kockázatfeltáró nyilatkozat

Folyósítási értesítő

(ütemezési terv, törlesztési terv, fizetési ütemezés)

Ütemezési terv

 

3.3. További iratok ingatlan fedezetű/közjegyzői okiratos szerződéseknél

 

BP3000 megnevezése

Közjegyzői kötelezettségvállaló nyilatkozat

Közjegyzői szerződés

Banki felmondás

Banki felmondás

Közjegyzői felmondás

Közjegyzői felmondás

Életbiztosítási kötvény

Életbiztosítási kötvény

Lakáskassza szerződés

Lakáskassza szerződés

Előző kölcsönszerződés (hitelkiváltás esetén)

Kölcsönszerződés0

 

3.4. Végrehajtás esetén szükséges további iratok az előzőekben felsoroltakon kívül

 

BP3000 megnevezése

Közjegyzői kötelezettségvállaló nyilatkozat

(ha a szerződést nem foglalták közokiratba)

Közjegyzői szerződés

Közjegyzői felmondás

 

 

ÜGYFELENKÉNT/ADÓSONKÉNT!

 

BP3000 megnevezése

Közjegyzői/bírósági végrehajtási záradék

Végrehajtási záradék

Végrehajtói felhívás vagy jegyzőkönyv

(bármelyik, lehetőleg az első)

Végrehajtói felhívás

Költségmentességi kérelem

(www.batorprogram.hu/iratok/ktgmentesseg kitöltés.htm)

Költségmentességi kérelem

Költségmentességi nyomtatványok

(Nyomtatvány eredetben szükséges)

(www.batorprogram.hu/iratok/ktgmentesseg.doc)

Költségmentességi nyomtatványok

Ügyvédi meghatalmazás adósonként

 

 

3.5. Amennyiben már elindult a bírósági eljárás, a perben eddig beadott és a bíróságtól kapott minden irat 1 másolati példánya az ügyfél általi feladás, átvétel dátumának feltüntetésével.

 

4. Az iratokat 1/Egy másolati példányban levélben a fenti számozás szerint 1-től 5-ig sorszámozva, sorszámonként külön borítékban –az irat lapjait összetűzve- kérjük átadni. (Az eddigi ügyfelek saját érdekeik ellenében és a munkánk hátráltatására hiányosan, rendezetlenül adták át az anyagokat, ezért lett szigorú a szabályozás.)

 

5. Egyéb iratok

Az Iroda semmi egyéb iratot nem kér és nem fogad be (befizetési bizonylatok, banki levelezések, behajtási felszólítások, engedményezési értesítések). Nagyon szépen kérjük az Ügyfeleket, hogy sem "salátában" rendezetlenül, sem tartalomjegyzékkel precízen felcímkézve ne adjanak át a fenti iratokon kívüli anyagokat.

 

6. BP3000 iratleadás

Az Ügyfél iratpótlást emailen elektronikusan is megteheti, ha az email tárgy rovatában feltünteti a BP3000 szöveget. (Több azonos nevű iratot az elnevezése után felmenő arab sorszámmal lehet megkülönböztetni.) A BP3000 jelzésű email postai levélnek minősül, amelynek kezelés díját az V. fejezet 2.2. pont tartalmazza.