www.batorprogram.hu

Aktuális tájékoztató az ügyfeleknek

2018.01.10. C-51/17
Az Európai Unió (luxembourgi) Bírósága 2018.02.22-én tárgyalja a Fővárosi Ítélőtábla által feltett kérdéseket, amelyre eddig nagyon sok peres ügyet felfüggesztettek. Emlékeztetőül a legfontosabb kérdés, hogy " szükségképpen általános jelleggel megfogalmazott tájékoztatási kötelezettségnek a tényállási részben ismertetett teljesítése is kielégíti e követelményeket, vagy a szerződéskötés időpontjában a pénzügyi intézmény által ismert, illetve általa hozzáférhető és a fogyasztó kockázatát érintő adatokat is közölni kell? "
Konyhanyelven: elegendő-e a szerződésekből ismert formai figyelmeztetés az árfolyam emelkedésére, vagy annak ismert szakmai okait is el kellett volna mondani?
Imádkozzon mindenki és kérje a szolgálatos angyalkáit, hogy a legmegfelelőbb döntés szülessen, mert az egycsapásra végett vetne a devizahiteles problémának!
 
 
2017.12.28. Az engedményezésekről
Engedményezés=faktorálás=követelés kivásárlás
A felmondott követelést a bakok általában eladják faktorcégeknek. A peres eljárás szempontjából ennek sincs jelentősége. Az engedményezési értesítést másolatban küldje meg ügyvédjének, más dolga nincs.
 
Megállapodás (www.batorprogram.hu/0/Megállapodásról.htm)
Alapvetően két irány lehetséges:
I. A tartozás átütemezése az eredeti –első- törlesztőrészlet magasságában. Akkora havi törlesztést ajánljon fel, amelyet képes lesz a futamidő alatt folyamatosan teljesíteni. Az alacsonyabb törlesztőrészlet hosszabb futamidőt generál és horrorisztikus lesz az összesen visszafizetendő összeg. Az ilyen megállapodásnál a tartozás mértékét nem kell vitatni, elismerhető és a pervisszavonása is aláírható. Az utóbb megállapított semmisség úgyis felülírja a megállapodást. Engedményezett követeléseknél kisebb az esélye az ilyen részletfizetéses megállapodásnak.
II. Egyösszegű teljesítés. Engedményezett követeléseknél nagyobb az esély rá. Itt lehet alkudni. A legkisebb összeget az ingatlanfedezet mértéke, a peres eljárás súlya befolyásolja jelentősen.
 
2017.04.17. Ismét érdemes perelni
A pertáblázatban rövid összefoglaló olvasható a perekről.
Az irány világos:
1. Perelni kell, amely néhány tízezer forintból megoldható.
2. Most nem szabad megállapodást kötni, majd fél év múlva. Akinek közel a végrehajtás, ütemezze át a tartozását.
Miért várunk a megállapodással? Azért mert még nem érzi a bank a vesztét. Mostantól nem sok pert fog jogerősen megnyerni, mert a bírák felfüggesztik az eljárást. Ezután végrehajtást sem fog tudni eredményesen folytatni. Ha még a perek száma is emelkedik, a bíróságok sem fogják győzni a feldolgozást.
Fél év és a bank fog "sírva könyörögni" a megállapodásért.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
2017.03.23. Pillanatkép a devizaügyekben
Sok volt az elutasított kereset
Mindenki tapasztalhatta, hogy a perekben mindazon lehetőségeket elvonják, felülírják, ahol korábban pernyertességet értünk el. Megállapodni nemhogy kamat elengedéssel, de futamidő hosszabbítással is alig-alig engedték az ügyfeleket.
Fény az alagút végén:
A Fővárosi Ítélőtáblán betelt a pohár, átlépve a Kúriát, az Európai Bírósághoz fordultak, hogy megfelel-e a magyar joggyakorlat az uniós irányelveknek? A kérdés arról szól, hogy elegendő-e a Hpt. 203.§ szerinti figyelmeztetés (ha emelkedik az árfolyam, emelkedik a törlesztőrészlet) vagy a bank szakmai ismereteit is át kell adni, azaz valóságos kockázatfeltárást kell az ügyfélnek adni.
(3) Amennyiben az előzőekben feltett kérdésekre adott válasz szerint az árfolyamkockázatot a fogyasztóra telepítő szerződési feltétel tisztességtelensége vizsgálható, az Irányelv 4. cikk (2) bekezdésében említett világos és érthető megfogalmazás követelményét úgy kell-e érteni, hogy a törvényben előírt, szükségképpen általános jelleggel megfogalmazott tájékoztatási kötelezettségnek a tényállási részben ismertetett teljesítése is kielégíti-e a követelményeket, vagy a szerződéskötés időpontjában a pénzügyi intézmény által ismert, illetve általa hozzáférhető és a fogyasztó kockázatát érintő adatokat is közölni kell?
 
Ezek már bíztató jelek. Az árfolyamrés törvényszintű visszafizetésének is egy ilyen Európai Bírósághoz fordulás volt az előzménye. Azt 2013.01.21-én nyújtotta be a Kúria és a Luxemburgi Bíróság 2014.04.30-án döntött. A pereket a döntésig felfüggesztették, az EB határozat utána 2 hónappal már a Kúria kimondta az összes szerződés semmisségét [2/2014 PJE], majd 2 hónapra rá törvény született a tisztességtelenül kiterhelt pénzek visszafizetésére [2014.évi XXXVIII. és XL. törvények].
 
Az árfolyamkockázattal kapcsolatban most is ugyanez a folyamat várható.
 
Mi a teendő?
Ha eddig pereltek a pervesztesség árnyékában, most még erőteljesebben hangsúlyozzuk, hogy indítsanak pert. Jó eséllyel 15.000Ft illetékkel meg lehet indítani a keresetet.
Cél: legyen befogadott per (tárgyalásra tűzi a bíró, tehát formailag megfelel, alkalmas az elbírálásra). Tapasztalataink szerint kérésünkre már ma egyre több bíróság felfüggeszti a pert a C-51/17-re hivatkozással. Így a végrehajtási perek hosszabb időre is felfüggeszthetők. Ez megint jó tárgyalási alap a bankokkal szembeni alkura.
A tömeges perlés eredménye a kedvezőbb ítéletekhez és esetleg egy jobb forintosítási törvényhez vezethet. Nem mindegy, hogy a parlamentnek néhány devizás adós jogsérelmét kell orvosolnia vagy társadalmi problémát kell megoldania.
Egyszerűbben fogalmazva: minél több per annál alacsonyabb új forintosítási árfolyam várható.
 
Mi a teendő, Kedves Tagtársak?
1. Terjesszék a hírt, hogy újra érdemes perelni magukért és mindannyiukért.
2. Figyeljék a civil szervezéseket és azok programjaira szervezzenek rá, vegyenek részt rajta. Lássák, hogy vagyunk, egyre többen vagyunk és egyre hangosabbak, egyre erősebbek vagyunk.
3. Legyen 12 társuk, akikre számíthatnak közösségi programokon. (És adják feladatul nekik, hogy ők is szervezzenek egy kis 12 fős csoportot maguk köré.) Tudatosítsák velük, hogy a "mozgalom" nem párt és cilvilszervezetfüggő, nemcsak a devizahitelesek érdekében működhet, hanem más társadalmi problémára is egy valódi demokratikus fórum lehet a jövőben. A szerveződés inkább információs lánc, mintsem mozgalom jellegű.
4. Jól szerevezettség esetén már a közeljövőben  kísérletet fogunk tenni törvényalkotás népszavazással történő kezdeményezésére.
 
Egy jótanács: a civilszervezeteket és vezetőiket ne bíráljuk, mert az csak a széthúzáshoz vezet, okosabbak, ügyesebbek nem leszünk tőle. Minden vezetőt, szervezetet minősít a munkája. A rossz irány az aktivisták elmaradásában úgyis megmutatkozik.
 
2016.12.18. GYAKORI KÉRDÉSEK (csak vázlatosan)
 
1. Per indítás
Közjegyzői okirattal készült kölcsönöknél szükséges azonnal legalább a banki bizonylatok szerinti felmondás érvénytelenségének megállapítására.
Egyéb esetben is lehet, de megvárható a bank által indított peres eljárás (közjegyzői fizetési meghagyásra ellentmondással kell élni).
Végrehajtás esetén "kötelező" a perindítás (végrehajtás megszüntetésére. Csak ebben a perben lehet kérni a végrehajtás felfüggesztését.
A Tájékoztatót itt olvashatja.
 
2. Korábban indult és (felülvizsgált elszámolásig) felfüggesztett perekben
A per bármikor folyatható, ha az ügyfél kéri. (általában újat kell indítani) Ha nem sürgős, nem kell azonnal folytatni, most érlelődnek az új hivatkozások.
 
3. Megbízások kereset elkészítésére
A vállalt kereseteket az ügyvédek Karácsonyig feldolgozzák bírósági beadásra.
 
4. Perek eredményessége
A közjegyzői felmondás elleni per jó eséllyel nyerhető.
Az árfolyam kockázatos perben bizonyítani kell a korlátozott kockázatot.
Végrehajtás megszüntetési perekben jó eséllyel lehet nyerni, de a bíróság szeret korlátozást elrendelni, azaz a semmisség szerinti tartozásra csökkenteni a végrehajtási értékét, nem megszüntetni.
 
5. Cél
Nem kifejezetten a pernyertesség, hanem a perrel a megállapodás előkészítése a cél. Megállapodásról itt olvashat.
 
6. Banki felmondás
A peres eljárás szempontjából nincs jelentősége. A közjegyzői felmondást másolatban küldje meg ügyvédjének és adjon utasítást a banki bizonylatra épülő közjegyzői okirat tisztességének megállapításárára (36.000Ft.
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
2016.06.06.
Szégyellem magam, a naivitásomat, hogy mit reméltem. A valóság, hogy a szerződésből bármi hiányzik, a bíróság majd érvényessé teszi. Gyakorlatilag az árfolyam kockázat maradt perlési lehetőségnek, nyilván azért, mert azt nem a szerződésből lehet kiolvasni, hanem tanút kell hozni.
 
2016.04.15.
Fény derült a Magyar Bankszövetség és a Kúria mutyizására. Itt olvasható. Ez új fejezetet nyithat az ítélkezés történetében. Ha kellő határozottsággal állunk ki a jogszabályok betartása mellett, lehet, hogy megszűnik a bíróságok banki (pénzügyi hatalmi) irányítása és tisztességes ítéletek születnek. Érdemes besegíteni a Justicia Kommandónak.
 
2016.01.15.
Felfüggesztett perek folytatása
Több próbálkozás után is arra a következtetésre jutottunk, hogy a felfüggesztett pereket nem érdemes újraéleszteni, mert 180 fokot fordult a világ, csak hátrányt jelent.
Ezért a megszüntetését kérjük. Aki akar, újat indíthat. Részesebb tájékoztató itt.
 
2015.12.08.
Autós hitelek forintosítása.
Az Ügyvédi Tanács nem tudott dönteni; vállalják-e az ügyfelek a forintosítást vagy maradjon a deviza elszámolás. A döntés ugyanis nem jogi, hanem árfolyam spekulációs: aki a forint erősödésében bízik, az hagyja devizában a kölcsönét, aki az elmúlt idők tapasztalatára alapoz, az nem bízik a forint erősödésében, inkább váltsa át forintra, mert az talán nem fog tovább emelkedni. Jelentős forintromlás viszont kamatemelkedéssel fog járni, tehát a forint törlesztés is emelkedhet.
 
2015.12.08.
A korábban indított és felfüggesztett perek folytatása nem lehetséges, mivel az a törvény által "nyertessé vált". Az elszámolási eljárásban vissza is fizették, illetve beszámították az árfolyamrés és az egyoldalú módosítás miatt felszámított díjakat. Tehát nem folytatni kell, hanem újat indítani az árfolyamkockázatra.
 
2015.12.06.
A felfüggesztett perek a bankok elszámolását esetleg követő panasz után, annak elbírálását követően folytatódnak.
Kérünk minden ügyfelünket, hogy az elszámolást, panaszt és annak eredményét küldje meg az Irodánkhoz, vagy ha nem fordult a panasszal bankhoz, PBT-hez, bírósághoz, azt is jelezze. Az első tárgyalás előtt nekünk kell kérni a per folytatását.
 
Végrehajtás esetén, ha a végrehajtás folytatódott, szintén kérhetjük a per folytatását.
Amire nekünk szükségünk van:

1 példányban

Internetről Elérhető/letölthető

Adatlap

(Alapadatok az ügy gyors áttekintéséhez)

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap.doc

Adatlap kiegészítése banki elszámolásról

(Nyilatkozat a banki elszámolásról)

www.batorprogram.hu/iratok/Adatlap kiegészítés elszámolásról.doc

Pénzügyi teljesítések táblázata

(Kölcsön folyósítás, törlesztések kimutatása)

www.batorprogram.hu/iratok/Befizetések.doc

Eseménynapló

(Részletes tényállás)

www.batorprogram.hu/iratok/esemenynaplo.htm

 
További fontos ismeretek itt található: www.batorprogram.hu/0/Elszámolásról ügyfeleknek.htm
Általános tájékoztató az elszámolásról itt található: www.batorprogram.hu/0/Elszámolásról.htm
Minta a panasz benyújtására itt: www.batorprogram.hu/0/Panasz bank.htm 
 
Telefon ügyelet:                  hétfőn 08:00 és 09:00 óra között. 30/589-3950 telefonon
Személyes irat/illeték/készpénz átadás:      hétfőn 16:00 és 16:15 óra között 1154 Budapest, Őrjáró tér 5.